Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

dsc_0450.jpg
Möte hos Riffi
FOTO: Daniel Sahle

Valdialog hos IFFI och RIFFI

 

I slutet av förra veckan, den 23:e augusti, bjöd Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor (RIFFI) och dess lokala Stockholmsförening (IFFI) in till en valdialog med lokala politiker och riksdagsledamöter. De åtta partierna som var representerade på plats var Socialdemokraterna (S), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L), Centerpartiet (C), Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP), Moderaterna (M) och Feministiskt Initiativ (FI).  Under tillställningen diskuterades fem politiska ämnen som alla var starkt kopplade till migration och integration – men också kvinnors rättigheter. Bland annat arbetsmarknad, människors första möte med Sverige samt våld i nära relationer.

Civilsamhället, och dess roll i samhället, var ett av de ämnen som avverkades. Politikerna var överens på många punkter. I många fall har civilsamhällsorganisationer kompetenser och räckvidd som inte finns i det offentliga. Det är inte så enkelt att tala om anslaget till civilsamhällesorganisationer endast som ”bidrag” eftersom de ofta utför samhällsnyttiga funktioner som andra delar av samhället inte kan.  Med tanke på detta diskuterades möjligheten till potentiella framtida avtal och samarbeten mellan civilsamhällsorganisationer och det offentliga.

Det sista ämnet som behandlades för kvällen var det internationella perspektivet och utrikespolitiken. Ur ett globalt perspektiv nämndes den solidaritet som finns mellan alla medmänniskor som lever på jorden. Sverige agerar sällan helt utan inflytande utav omvärlden, och besluten som görs i Sverige görs ofta i samspel med den internationella som politik som förs både på EU- och på världsnivå. Det diskuterades hur viktigt det är att arbeta internationellt med jämställdhet och rättvisa i fokus. Särskilt viktigt är det att arbeta internationellt med civilsamhälle och kvinnoorganisationer i de mest utsatta länderna - där kvinnor tyvärr inte har möjlighet delta och uttrycka sig i det offentliga rummet.

Efter dialogen var över öppnades det upp för frågestund och mingel med deltagarna som hade varit med och lyssnat. Sammanfattningsvis var det ett lyckat event, där förståelsen för varandra ökat med hjälp av en politisk dialog.