Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

20181017_144251.jpg

Utvecklingsforum 2018

I veckan fick Operation 1325 möjlighet att delta i årets Utvecklingsforum som arrangerades av Sida. 

Ämnet för dagen var främst hållbar tillväxt, och kopplingen till de stora klimatutmaningarna vi står inför. FN:s klimatpanels (IPCC:s) specialrapport angående konsekvenserna av en genomsnittlig temperaturshöjning på 1.5°C, stod i fokus under evenemanget.

Ett stort antal deltagare från bistånds- och utvecklingssektorn, samt civilsamhället, var inbjudna för att delta i workshops och tackla de svåra frågorna. Under dagen hölls också panelsamtal där framstående namn inom miljöpolitk och ekonomi kom till tals. Bland talarna fanns exempelvis Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, Carin Jämtin, generaldirektör på Sida och Thomas Sterner, professor i miljöekonomi.

Evenemanget var mycket lärorikt, och gav en god inblick i de främsta utmaningarna, olika intressentperspektiv och möjliga vägar framåt i klimatfrågan och hållbar ekonomisk tillväxt.