Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

image1_002.jpg

Uppstartsmöte för styrelsetrainees

I måndags välkomnades elva glada styrelsetrainees till ett uppstartsmöte på kansliet. Annika, tillsammans med praktikanterna Maja och Zahra, bjöd på fika och gruppövningar där alla fick lära känna varandra och diskutera kvinnor, fred och säkerhet. Mötet avslutades med fina och starka ord av våra engagerade styrelsetrainees:

Vi brinner för en rättvis, fredlig och inkluderande värld. Vi vill förändra de rådande maktstrukturerna som baseras på förtryckande könsroller. Kvinnor ska ses som de självklara aktiva aktörerna som Vi är, inom alla delar av samhället. Vi vill sprida kunskap, engagera och inspirera alla att arbeta för en mer jämställd tillvaro. Vi som unga kvinnor vill stärka varandra, lyfta varandra och skapa ett forum där vi tillsammans kan verka för en värld där kvinnor får mer inflytande i fredsprocesser. 

Vi på Operation 1325 vill tacka våra nya styrelsetrainees för ett trevligt möte och ser fram emot en spännande vår där vi tillsammans arbetar för kvinnor, fred och säkerhet.