Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

img_0125.jpg
I den förra workshopen som Operation 1325 arrangerade, i Juba, Sydsudan, pågick många och passionerade diskussioner om framtagande av en nationell handlingsplan för 1325 och metoder för hur man kan granska implementeringen av resolutionen i landet.
FOTO: Emmicki Roos

Uppdrag: Skapa grunden för granskning av resolution 1325 i Sudan

Om några dagar reser jag till Khartoum, Sudan, för att hålla i en tredagars workshop med titeln Monitoring the implementation of resolution 1325. Deltagarna kommer att vara kvinnor från det civila samhället som vill lära sig mer om monitoring (granskning), att utveckla en nationell handlingsplan om resolution 1325 och att få verktyg för att kunna utforma strategier för påverkansarbete.

Sudan är långt ifrån en full implementering av resolution 1325. Det råder brist på kvinnors deltagande i beslutsfattande processer i alla nivåer av samhället och kvinnor behandlas ofta som andra klassens medborgare. Det finns dock många anledningar att hoppas på en förändring i samhället, då det finns många starka kvinnor från det civila samhället som bedriver aktivt påverkansarbete för jämställdhet och förverkligandet av resolution 1325 i Sudan.

Syftet med workshopen i Khartoum är att lägga grunden för en framtida granskning av resolution 1325 implementering i landet och att arbeta fram vilken roll det civila samhället kan spela i utvecklandet av en nationell handlingsplan om 1325. Jag är exalterad och hoppfull över vad som kan åstadkommas i Sudan gällande resolution 1325 och jag är ivrig att träffa de kvinnor vars arbete är fundamentalt för att resolutionen ska kunna implementeras i Sudan.

Följ Operation 1325 på vår blogg, Facebook och Twitter för uppdateringar från workshopen i Khartoum.

Emmicki Roos
Projektledare för internationellt samarbete