Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

segeheddaalbanien.jpg

Styrelsetrainees på studiebesök i Albanien

 

I november fick vi, som har varit styrelsetrainees hos Operation 1325 under 2017, reda på att vi beviljats stipendium av Olof Palme-fonden för att genomföra ett studiebesök hos några av våra samarbetspartners i Albanien. Dessa organisationer arbetar på olika sätt med att omsätta resolution 1325 i praktiken. Under tre dagar i slutet av februari och i början av mars besökte vi albanska kvinnoorganisationer som arbetar för kvinnor som utsatts för trafficking, våld inom familjen och som arbetar för ett jämställt Albanien.

 

Under studieresan träffade vi även Rezoluta 1325, Swiss Contact med samarbetspartners som arbetar med att integrera återvändande albaner och unga studenter från Tirana. Studenterna önskade få kunskap om 1325, ett tätare samarbete mellan unga i EU och albanska ungdomar för att på så sätt få hjälp och hjälpa till med internationell ungdomsorganisering. Dagen därpå var vi i Shkodër, som ligger i norra Albanien, där besökte vi Gruja tek Gruja (Kvinna till Kvinna) som lät oss ta del av deras arbete för våldsutsatta kvinnor och barn. Under fredagen var vi i Vlore i södra Albanien där kvinnoorganisationen Vatra arbetar mot trafficking sedan 1990-talet och bedriver ett av landets tre fungerande skyddshem för traffickingutsatta kvinnor. 

 

Något som var påfallande under vår tid i Albanien var den kollektiva väntan. Väntan på politiska beslut, väntan på ekonomiska medel och väntan på att få ta del av ett större nätverk utanför landet. Men det präglas också av det samförstånd som råder mellan landets många religiösa grupper och av de eldsjälar inom civilsamhället som har byggt upp ett stöd som tidigare helt saknats för några av landets mest utsatta. Trots detta behövs såväl statligt som utomstående stöd för att täcka de enorma behoven. Vi tar med oss de erfarenheter och intryck vi fått ta del av, och kommer att arbeta vidare med detta i Sverige för att stödja organisationerna så långt vi kan med det de behöver och bygga på fortsatta samarbeten.

Hedda Grew och Segen Meles