Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

haawo_taako_square.jpg
I centrala Mogadishu står monumentet av Haawo Taako ståtligt som en symbol för kvinnors frihet och deltagande. Dagens kvinnliga frihetskämpar strävar efter att bli den nya tidens Haawo Taako genom att påverka och möjliggöra kvinnors deltagande i viktiga processer rörande fred och säkerhet. Operation 1325:s kontakt i Somalia, Dr. Shukria Dini, ser dagens rörelse som ett nytt kapitel för Somalias politiska historia.
FOTO: Privat

Somaliska kvinnor på gräsrotsnivå; nutidens Haawo Taako

Den 18:e juli samlades aktivister från olika kvinnoorganisationer i Mogadishu, inklusive min (Shukria Dinis) organisation Somali Women's Studies Centre, för ett möte arrangerat av the Coalition of Grassroots Women's Organisations (COGWO). Vid denna samling diskuterade de närvarande kvinnorna om slutet på Somalias övergångsperiod från en regeringslös nation samt de utmaningar som kan komma att uppstå i framtiden och vad som krävs för att tackla dem. En av deltagarna i diskussionen, Khadija Ali, uttryckte sin oro över om kvinnor tar baksätet i processen och enbart beaktar den är risken stor att kvinnor som grupp kommer att förlora möjligheten att vara med och skapa Somalias historia: Om vi misslyckas med att komma ut ur våra hem och höja våra röster kommer vi att bli utelåsta igen eftersom våra manliga motsvarigheter kommer att ta kontroll över denna avgörande process som vi borde vara en del av.

Frågor väcktes under mötet över vad somaliska kvinnor planerar att göra om de traditionella ledarna inte hedrar det löfte som har gjorts om att kvinnor ska ha 30 procents representation i det kommande parlamentet. På det svarade jag snabbt: Om traditionella ledare inte realiserar 30 procentskvoten i det nationella konstitutionsutskottet och i parlamentet måste vi mobilisera kvinnor från olika håll så att de kan hålla i fredliga protester. Vi behöver slå läger vid Haawo Taako torget för att visa alla somalier och världen att somaliska kvinnor inte längre kommer acceptera marginaliseringen mot dem. 30 procentskvoten är en bindande överenskommelse som måste bli hedrad och fullföljd. Marian Yusuf, en annan av de närvarande aktivisterna gjorde ett tillägg: Om somaliska kvinnor inte inkluderas i processen kommer inte framgångarna efter övergångsperioden i Somalia att ha effekt på dem. Somaliska kvinnor innanför och utanför landets gränser är förenade i denna fråga och har aktivt bedrivit påverkansabrtete och lobbat effektivt för saken i sina egna samhällen och till sina klanledare.

Men varför borde det hållas en demonstration på Haawo Taako torget? Haawo Taako monumentet restes år 1970, och är idag fortfarande det enda av de stora monumenten i Somalias huvudstad Mogadishu som föreställer en kvinna. I en av sina händer håller statyn ett gevär, medan hon i sin andra hand håller en brinnande låga som symboliserar frihet och ljus. Jag, precis, som alla andra unga flickor som växte upp i Mogadishu, fick lära mig att Haawo Taako var en frihetskämpe. Denna kvinnliga frihets- och statskämpe motsatte sig heroiskt de koloniala makterna, så till den grad att hon slutligen dog för sin sak. För alla oss somaliska kvinnor och flickor är Haawo Taako vår hjältinna, speciellt med tanke på att alla andra hjältar vi har fått höra talas om är män.

Ledare av kvinnoorganisationer och kvinnor på gräsrotsnivå är också våra framträdande ledare; vår tids Haawo Taako. Deras kamp mot fattigdom och orättvisor de senaste två decennierna har gjort även dem till hjältinnor. Till skillnad från den ursprungliga Haawo Taako har dock de nuvarande kvinnokämparna inte fått något erkännande från sina klanledare att de är en del av det ledarskap som Somalia behöver i sin utveckling. De nya Haawo Taakos vill dock inte enbart få ett erkännande för deras ledarskap, uppfinningsrikedom och inverkan, men kräver också en inkluderande process där de kan spela en aktiv roll i sociala, ekonomiska och politiska processer.

Somaliska kvinnor ville därför hålla i en demonstration på Haawo Taako torget för att betona varför de också är de ledare som denna förstörda nation behöver. Mogadishu är dock inte en säker stad för kvinnor som på eget initiativ protesterar och marscherar för medverkan i Somalias nästa parlament. Osäkerheterna i staden gör därför möjligheterna för kvinnor att demonstrera mycket begränsade. Detta faktum, samt att det inte ens var möjligt för kvinnorna att få tillstånd för sin protestaktion från ansvariga säkerhetsagenter medförde att demonstrationen var tvungen att ställas in. Att arrangera en sådan fredsmanifestation i huvudstaden, en demonstration organiserad och ledd av kvinnor som yrkar på fullt deltagande i Somalias övergångspolitik, skulle ha gjort händelsen symbolisk. Det skulle ha inneburit ett nytt kapitel i den somaliska politiken.

Genom att istället göra sina röster hörda genom lokala medier har somaliska kvinnors rop på ett förverkligande av kvinnors representantkvot hörts högt och tydligt. De har skickat brev till USA:s vicepresident Hillary Rodham Clinton och även kontaktat olika diplomatiska organ som exempelvis FN:s kontor i Nairobi, där de har krävt att diplomaterna i respektive organ ska sända en stark signal till de traditionella ledarna att implementera kvoten för kvinnors representation. Det är värt att notera att initiativen och lobbyverksamheten som somaliska kvinnor från olika skeden av livet har utformat har varit väldigt effektiva och lett till en prioritering av frågan inom den politiska processen.

Medan jag skriver dessa rader indikerar källor att det beräknas att det enbart är cirka 14-16 procent av de 30 procent av kvinnor av ska tas ut som har blivit utsedda av de traditionella ledarna än så länge. Tiden är därmed av yppersta vikt nu, och vi kvinnor håller på med att göra en lista på kompetenta och kapabla kvinnor som kan representera kvinnor från alla Somalias regioner i parlamentet. Vi kommer att skicka denna lista till olika kommittéer om ifall de traditionella ledarna misslyckas med att namnge de kvinnor som kommer att konstituera kvinnors 30 procentskvot. Somaliska kvinnor vill att det internationella samfundet stödjer denna lista och hoppas att världen inte kommer att göra dem besvikna. Den nuvarande processen förser oss med en gyllene möjlighet att omfördela de ojämställda sociala strukturerna och bygga institutioner som är inkluderande och deltagande. Med sådana institutioner kan Somalia och dess folk komma ur dåtidens ruiner och bygga en bättre framtid för alla somalier - både män och kvinnor.

Dr. Shukria Dini är ordförande och grundare för Somali Women's Studies Centre, och Operation 1325:s kontakt i Somalia.