Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

dsc_0478.jpg

Seminarium om kvinnors rättigheter i Albanien

I veckan hölls ett seminarium hos Kvinna till Kvinna som berörde kvinnors rättigheter i Albanien idag. Seminariet kom mycket lägligt, då Albanien nyligen infört sin första handlingsplan för att implementera resolution 1325. Samtalet gjordes inom ramen för Albaniens förflutna som totalitär diktatur, och att det i nuläget rankas som en av de länder som är mest troligt att ansluta sig till EU.

 I panelen under seminariet fanns Ines Leskaj från organisationen Albanian Women’s Empowerment Network (AWEN) – en organisation som arbetar med kvinnofrågor och aktivism i Albanien. På plats fanns även Brikena Puka som representerade organisationen Vatra Psycho-Social Centre – ett centrum för människor som råkat illa ut i situationer såsom prostitution och människohandel. Även Iris Luarasi, journalist och kvinnorättsaktivist fanns på plats. Alla tre, som på många sätt representerade olika institutioner och perspektiv, berättade vad de såg som de största utmaningarna mot jämlikheten i landet idag.

Ines Laskaj lyfte maskulinitetsnormerna som en avgörande utmaning när det gäller jämställdhetsarbetet och könsbaserat våld. Bristen på intern statlig finansiering och den bristande implementationen av internationell lagstiftning var också problem som togs upp. 
Iris Luarasi, berättade om sin erfarenhet av att ha arbetat med män, pojkar och förövare. Hon berättade om medias roll i jämställdhetsarbetet – och att de nuvarande bristerna i kommunikation mellan kvinnorättsorganisationer, allmänheten och mainstream-media var en faktor som försvårar situationen.

Brikena Puka berättade om den hemska situationen som många kvinnor och unga pojkar hamnar i när de tvingas in i prostitution och människohandel. Hennes organisation stödjer människor hamnar i dessa situationer med husrum och psykologiskt stöd. Dessvärre är detta något som man måste göra med hjälp av privata bidrag. Brikena Puka menade att civilsamhällesorganisationer var tvungna att utföra dessa tjänster eftersom staten tyvärr inte gör det i tillräcklig usträckning. Enligt henne var detta bristande engagemang från staten ett stort hinder mot att hjälpa dessa behövande individer, och att uppnå sann jämlikhet mellan män och kvinnor. 

Allt som allt var det ett mycket lärorikt evenemang som vi är tacksamma att vi fick vara delaktiga i.