Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Seminairum om svält, fred och säkerhet

See video

Operation 1325 närvarade på seminariet som SIPRI, Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitutet, arrangerade på Medelhavsmuseet i Stockholm den 2 februari där David Beasly, verkställande direkör för Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och Dan Smith, direktör för SIPRI, diskuterade relationen mellan svält, säkerhet och fred. Situationen i krigsdrabbade länder uppmärksammades och Beasly förklarade att kvinnor och barn är de mest drabbade i dessa länder. Målet i framtiden är att mat ska fungera som ett fredligt vapen som kan lösa konflikter samt bidra till säkerhet.