Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

pathways_for_peace_cover_2.jpg
Omslaget på den svenskfinansierade studien från FN och Världsbanken.
FOTO: World Bank Group

Pathways for Peace

Den 14 mars lanserades den svenskfinanserade studien Pathways for Peace i Stockholm. FN och Världsbanken har tillsammans och för första gången lanserat en studie om konfliktförebyggande arbete. Denna studie lyfter upp de åtgärder som behövs för att hindra att våldsamma konflikter ska uppstå. Utvecklingssamarbete, medling, diplomati och säkerhetsfrämjande arbete är det som krävs för att uppnå hållbar fred. Vår utrikesminister, Margot Wallström, menar att studiens slutsatser överensstämmer med Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd. Slutsatserna i studien stämmer även överens med regeringens beslut som fattades förra året om konfliktförebyggande. Konfliktförebyggande arbeten gynnar utsatta länder i världen som lider av fattigdom. Målet är att frigöra resurser och bidra till ökad välfärd i dessa länder.

Vid lanseringen deltog författarna till studien, Alexandre Marc och Jagon Salmon, samt kabinettsekreterare Annika Söder och statssekreterare Ulrika Modéer.  

Studien finns att ladda ner här: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337