Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

visitor.jpg

Öppnar dörrar i Bryssel

Som en del av projektet Medlingslabbet åkte dess projektledare Alexandra Iriarte och kommunikatör Charlotte Lind i början av förra veckan till Bryssel för att sprida information om deltagarna i Medlingslabbet och stärka deras möjligheter att delta i fredsprocesser. Under två intensiva och vårvarma dagar hanns flera möten med. 

Först ut var European Insititute of Peace som driver ett mycket inspirerande projekt som syftar till att koppla ihop formella fredsprocesser med civila fredsinitiativ och att hitta effektiva sätt att göra detta på. Eftersom Medlingslabbet är ett initiativ som just syftar till att länka upp kvinnor aktiva för fred inom sina civilsamhällen med formella processer, så var mötet överhört givande.

Ingrid Magnusson som leder projektet berättade att metoden är s.k. practice innovation; inom fyra olika medlingsprocesser observeras själva medlingshantverket ute i fält. Observationerna analyseras och diskuteras senare i grupp vid ett retreat-liknande tillfälle för att komma fram till vad som kan göras bättre för att skapa högre inkludering. Delaktiga i projektet är högnivåmedlare.

Vi träffade även EPLO, European Peacebuilding Liason Office som organiserar 34 europeiska civilsamhällesorganisationer fokuserade på fredsfrågor. Vi hade ett givande utbyte kring olika sätt att öppna dörrar för kvinnor in till förhandlingsrummen och för att få upp deras frågor på dagordningen. 

Vi fick också möjlighet att besöka EU-parlamentet, närmare bestämt Erik Apel, sakkunning hos Bodil Valero, miljöpartistisk parlamentsledamot, aktiv i utrikesfrågor. Under ett snabbinsatt möte lyfte vi frågan om Ayse Akat och Besime Koncas situation för att synliggöra dessa två kvinnors situation. 

EEAS, European External Action Service, eller EU:s utrikestjänst som det också kallas,  visade stort intresse för frågan om inkluderande fredsprocesser. Personer med ansvar för EEAS insatser för fred i Israel och Palestina-konflikten och Irak fanns representerade vid mötet. Även Charlotte Isaksson, Senior Advisor till EU:s Principal Advicer on Gender and on UNSCR 1325 Ambassador Mara Marinaki, fanns med på mötet. Charlotte Isaksson lyfte de olika tolkningar som finns kring resolution 1325 och dess transformativa komponent med syfte att upphäva den militära  ordning som idag styr världens stater. Att höra detta från den närmsta medarbetaren till EU:s Principal Advicer on Gender and on UNSCR 1325 visar den styrka som finns i resolutionen och ger oss en tilltro till EU:s arbete med resolutionen.

Med oss hem tar vi insikter om hur vi kan arbeta vidare och kontakter med aktörer som kan öppna dörrar för Medlingslabbets kvinnor.