Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

15.jpg

Operation 1325 besökte samarbetspartners i Palestina

 

Inom projektet Promoting New Democracies som Operation 1325 genomför tillsammans med den palestinska organisationen TAM, Women, Media and Development, reste Annika Schabbauer och Sylvia Rönn till Palestina för att delta i två workshops med studenter från universiteten i Nablus och Jenin. TAM har sitt kontor i Bethlehem och har 12 anställda. Organisationen bildades 2004 och drevs i början ideellt av grundarna vid sidan av deras ordinarie arbete. TAMs arbete grundar sig på mänskliga rättigheter och särskilt kvinnors rättigheter och jämställdhet. De arbetar för att integrera jämställdhet bland media, journalistorganisationer och kursplaner vid universitetens mediaundervisning samt att stärka kvinnor i media- socialt, politiskt och ekonomiskt. TAM bevakar också media och framställer rapporter om hur media presenterar kvinnor respektive män för att skapa medvetande om hur stereotypiska bilder av olika grupper vidmakthålls.

TAM har valt ut de två studentgrupperna, efter att studenterna hade fått ansöka om att vara med, och de har hittills genomfört workshops med tonvikt på jämställdhet. Nu var det dags för workshops med tonvikt på resolution 1325. Vi tillbringade en dag i Nablus med en grupp på ca 15 studenter och genomförde samma workshop nästa dag med ca 20 studenter i Jenin. De studerade media, sociologi, juridik mm. En del av dem var politiskt aktiva i PLFP eller Fatah, några var inte politiskt engagerade. En mediastudent påpekade att deras utbildning var inriktad på tekniska frågor och inte mycket på medias innehåll, men hon sa också att studenterna själva kunde styra utbildningen mot det som de tyckte var viktigt. Annika presenterade resolution 1325, varvid många livliga diskussioner uppstod, samt genomförde dialog- och demokratiövningar. Sylvia gjorde en kort genomgång av den svenska kvinnorörelsen och kvinnokampen. Deltagarnas erfarenheter av demokrati var växlande. Några, särskilt bland de manliga studenterna, tyckte sig ha upplevt demokratiska situationer, t ex i skolans elevråd, politiken eller att de hade röstat. Andra förklarade att de kom från ett hem där det rådde demokrati men ute i samhället mötte de inte mycket av demokrati. Några av de kvinnliga deltagarna menade att de inte alls upplevde demokrati. 

Det blev också tillfälle att träffa några andra av Operation 1325:s samarbetspartners.

På organisationen PWWSD (Palestinian Working Women Society for Development) var de i färd med att planera för 8 mars. Planerna gällde något kulturevenmang. Ett av deras arbetsområden är ”women empowerment”. De arbetar för kvinnors lagliga rättigheter. De bildar skuggstyrelser i kommunerna och stödjer valda kvinnor i kommunstyrelserna och de stöttar kvinnliga företagare. Hon framhöll att presidenten har skrivit under CEDAW och att man vill ha lagar som är i samklang med CEDAW. Ett annat av deras arbetsområden är ”women counselling”, där de stöttar kvinnor som drabbas av våld i hemmet. De har en öppen telefonlinje, utbildar poliser mm. Ett tredje område är ”capacity building”. Bl a skickar de unga kvinnor till FN:s olika organ t ex MR-rådet, som utbildning. Organisationen ingår tillsammans med TAM och andra organisationer i en koalition för resolution 1325 och har kontor både på Västbanken och i Gaza.

Organisationen WI’AM (Palestinian Conflict Transformation Center) arbetar med konfliktlösning och icke-våld och har också både fritidsaktiviteter och undervisning för barn. Att sitta i solen på deras gård och diskutera och dricka arabiskt kaffe precis nedanför separationsmuren gav ett speciellt perspektiv på situationen.

På organisationen WATC (Women’s Affairs Technical Committee) var väggarna i korridoren fyllda med foton av kvinnliga föregångare och förebilder. Organisationen bildades efter Oslo-avtalet på 90-talet. Bland deras verksamheter nämnde organisationssekreteraren att främja resolution 1325 och att stötta kvinnokooperativ. Hon tog också upp att de vill föryngra styrelsen och satsa på sociala medier, frågor som ju är aktuella i våra organisationer också.

Vi fick också möjlighet att träffa några medarbetare på TIPH (Temporary International Presence in Hebron) i Hebron. Organisationen, som initierades av FN och drivs av Norge, Sverige, Italien, Schweiz och Turkiet, bevakar och rapporterar om brott mot mänskliga rättigheter från den delade staden Hebron. Civila och militära observatörer patrullerar varje dag. Vi träffade Saga Holmgren som har varit praktikant på Operation 1325 och nu arbetar som observatör på TIPH och Elin Skärstrand som är Gender Advisor på TIPH. En promenad genom centrala staden visade tydligt att staden var delad genom avspärrningar, murar och taggtråd.

Sylvia Rönn