Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nya praktikanter på kontoret

Nu har vårens nya praktikanter kommit på plats på kontoret! 

Nileem Razaq och Hannah Öhlén är nya praktikanter på Operation 1325. De är båda peppade inför vårterminen och vad den har att erbjuda, och vi vill börja med att presentera dem lite närmare:

Nileem Razaq pluggar kandidatprogrammet i Internationella relationer på Södertörns högskola. Hon är i slutspurten av sina studier och skriver sin C-uppsats om FN:s säkerhetsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Uppsatsen granskar den svenska implementeringen av 1325 utifrån två teorier och belyser även kvinnors deltagande i fredsprocesser. Under våren 2016 valde hon att göra praktik på Operation 1325, dels för att öka sina kunskaper om resolution 1325 och hur den implementeras i diverse projekt. Hon ser väldigt mycket fram emot vårterminen och vad den har att erbjuda!

Hannah Öhlén är statsvetare och gör praktik som en del av Politices masterprogrammet vid Uppsala universitet. Under studietiden har hon inriktat sig mot sina hjärtefrågor Mellanösternpolitik, utvecklingsstudier, mänskliga rättigheter generellt och kvinnorättsfrågor specifikt. Hon har ett andra hem i Palestina där hon bott i perioder, senast för att intervjua kvinnorättsaktivister om kopplingarna mellan palestinsk nationalism och feminism som en del av sin masteruppsats. Inför våren på Operation 1325 ser hon mycket fram emot att få lära mig mer om hur arbetet för att implementera resolutionen går till, och att få andra att inse vikten av kvinnors politiska deltagande!

Under våren på Operation 1325 kommer Nileem först och främst fokusera på kommunikation och omvärdsbevakning medan Hannah kommer syssla med projektassistans och rapportering. 

Vi hörs framöver!