Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nya praktikanter på kansliet

Operation 1325 välkomnar två nya praktikanter för våren 2018, Zahra Khalaf och Maja Skogh. Vi börjar med att presentera dem båda lite närmare:

Zahra Khalaf läser kandidatprogrammet i Internationell administration med engelsk inriktning på Linnéuniversitetet i Växjö. Utbildningen avslutar hon med en praktiktermin hos oss på Operation 1325 som chefsassistent. Under studietiden har Zahra fokuserat utbildningen på säkerhetsfrågor, kvinnorättsfrågor och mänskliga rättigheter. Detta har återspeglats i hennes B- och C-uppsatser där hon skrivit om beslöjade kvinnors upplevelser av diskriminering samt ungdomars tillit till polisen i Rinkeby. Hon ser mycket fram emot praktiken på Operation 1325 då hon vill bidra med sina kunskaper och samtidigt kunna utveckla dem! 

Vår andra praktikant Maja Skogh kommer under våren att fungera som projektassistent och kommunikatör. Hon har en kandidatexamen i Global utveckling från Stockholms Universitet, en utbildning hon framförallt inriktat på jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter. Under våren 2017 gjorde Maja en Minor Field Study i Nepal, vilket resulterade i en uppsats inom ämnet SRHR och närmare bestämt om hur sociala konstruktioner om menstruation påverkar flickors utbildning och grundläggande rättigheter. Efter examen praktiserade Maja på Sveriges ambassad i Tbilisi, Georgien där hon kom i kontakt med flera jämställdhetsorganisationer som aktivt jobbar med framtagandet av den nationella handlingsplanen för resolution 1325. Maja är peppad på en termin på Operation 1325 och på att få djupdyka i arbetet med kvinnor, fred och säkerhet!

 

Varmt välkomna Zahra och Maja!