Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nätverkande i Istanbul, Turkiet

Helgen 14-15 maj var Operation 1325 i Istanbul. Syftet var att medverka vid Raul Wallenberginstitutets nätverk om resolution 1325. Övriga medverkande var akademiker verksamma inom freds- och konfliktforskning.

Vi träffade också representanter från KJA: Free Women´s Congress. De berättade om utsattheten kurdiska kvinnor upplever. Vi fick höra hur soldater bryter sig in i deras hem och förstör deras bohag och hur hus har blivit demolerade.