Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

valter_vilkko.jpg
Valter Vilkko är informatör på Operation 1325. Han är utbildad freds- och konfliktvetare och har även en master i journalistik. Sedan tidigare har han fälterfarenhet från Sudan, Sydsudan och Kenya.
FOTO: Julle Bergenholtz

Kvinnors roll i fredsprocesser är inte en mjuk fråga

Under universitetstiden blev det tydligt. Killar fokuserade gärna på rebellgrupper och naturresurser. Tjejer oftare på försoningsprocesser och gräsrötter. Jag skrev själv min C-uppsats om oljerelaterade konflikter. Men med åren har jag vidgat mina perspektiv som peacebuilder.

Medling, förhandling, utförande. Mediation, negotiation, implementation. Det är fina termer som är kopplade till fredsprocesser världen över. Men av någon orsak har de alla kopplats till samma mentala bild: ett gäng herrar på toppnivå som svarvar ihop ett avtal, högtidligt undertecknar det och sedan genomför det. Det är en skev, ohållbar bild som tyvärr ofta är alltför sann.

Fredsprocesser lider idag av speciellt två underskott: gräsrötter och kvinnor. Fredsprocesserna når inte ända till den vanliga människan, och framför allt exkluderar fredsprocesserna konsekvent kvinnor som aktörer. Det är också min starkaste drivkraft då jag kliver in som informatör för Operation 1325. Kvinnors roll i fredsprocesser är inte en mjuk fråga. Det är en precis lika hård fråga som alla andra som handlar om skillnaden mellan krig och fred – för de drabbade kanske mellan liv och död. Vill vi uppnå hållbar fred måste alla aktörer tas med i arbetet. Det är därför jag nu tar mig an uppdraget att arbeta för att kvinnor ska få makt och aktivt medverka i alla fredsprocesser.

Fred handlar om rättvisa

Just nu fokuserar Operation 1325 mycket på Sudan och Sydsudan. Det är två länder som jag har jobbat med en hel del förut. Under åren har jag haft privilegiet att få träffa representanter för det sudanesiska civilsamhället: aktivister, journalister, akademiker som drömmer om fred. Det de har gemensamt är en glöd för att arbeta för ett mer rättvist samhälle.

Fred handlar just om rättvisa. Krig i sin tur handlar om att med våld ta något ifrån en annan. Operation 1325 arbetar med både Sudan och Sydsudan, med ambition att bygga och stärka gränsöverskridande nätverk. Det är också det enda sättet att uppnå hållbar fred inom och mellan de två länderna, som fram till ifjol utgjorde ett. Senare i höst är Operation 1325 med och anordnar en workshop i den sydsudanesiska huvudstaden Juba, där civilsamhällets aktörer kommer att möta internationell insatspersonal. Målet är att visa på samarbetsformer för lokala kvinnoinitiativ och det internationella samfundets representanter. Slutprodukten kommer att vara ett verktyg, en slags handbok för att omsätta resolution 1325 i praktiken. En av våra tidigare handböcker, Säkerhet på marken, hittar du här.

Budskapet måste nå ut

Operation 1325 har ett fantastiskt team och det kommer att bli en rolig höst, det vet jag redan. Min uppgift kommer att bli att nå ut med budskapet, så hör av dig om du har idéer för hur vi borde bedriva vårt arbete! Tillsammans med mina kolleger ser jag fram emot att möta er ute i föreläsningssalar, i maktens korridorer och ute i fält. Tillsammans, genom samverkan och samtal, kommer vi att finna vägar för att verkligen ge kvinnorna en plats vid förhandlingsbordet.

PS. Glöm inte att följa @Operation1325 på Twitter. Och gilla oss gärna på Facebook. Då kan du vara med i arbetet för att kvinnor ska få makt i fredsprocesser. DS.

Valter Vilkko
Informatör Operation 1325