Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Kvinnor saknas i medling i mellanöstern

Robert Malley från International Crisis Group presenterade vid ett seminarium på UD den sjunde mars, den årliga listan på 10 konflikter att hålla ögonen på. Charlotta Sparre från Sveriges nätverk för kvinnliga medlare var moderator. Bland rekommendationerna är det främst ökade insatser inom diplomati, förhandlingar om alternativa lösningar och icke-militärt stöd, som ICG betonar. Trumps utrikespolitisk kräver att andra aktörer, enskilda länder som Sverige, EU, regionala aktörer och sub-regionala aktörer, ökar sitt arbete inom diplomati och konfliktlösning. Trenden under det senaste året har varit en ökning av militär säkerhet och minskade resurser för att hantera konflikters grundorsaker. Dessutom har centreringen på nationell terrorismbekämpning tagit resurser från internationellt samarbete. Därför behövs där fler aktörer och mer arbete.

Robert Malley sade att kvinnor helt saknas från medling i konflikter i Mellanöstern. Stöd för kvinnliga medlare är absolut nödvändigt för att inte utesluta halva befolkningen och för att kvinnor i diplomati har vissa gemensamheter och oumbärliga perspektiv. Konflikten i Mellanöstern har under det gångna året visat på ökad polarisering i positioner samtidigt som det finns en ökad integrering. Integreringen är både kulturell, ekonomisk men även i vapenflöden som länkar länder och aktörer. Gulf-staternas agerande i Jemen är ett tragiskt exempel på hur vapen används till att öka brotten mot internationell rätt, krigsrätt och civilbefolkning. Läs gärna Kvinnor för Freds uttalande (http://operation1325.se/blogg/kvinnor-for-fred-stoppa-all-vapenexport-ti...) och Diakonias debatt (https://www.diakonia.se/om-oss/Nyheter-och-mediaservice/Nyheter-fran-Dia...) om Sveriges vapenexport. ICG, i likhet med Uppsala Universitet, gör ett ovärderligt arbete för att forska i hur och var insatser för mer fred och säkerhet för fler måste planeras och utföras.

Annika Schabbauer