Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

img_0559.jpg

Kvinnlig inkludering i media- en byggsten för demokrati

Operation 1325 deltog som åhörare i ett panelsamtal om hur kvinnor och män syns i nyhetsmedia. Kvinnodagen till ära handlade samtalet om att belysa hur kvinnor porträtteras och exkluderas ur media samtidigt som de hotas när de deltar. Kvinnor i media hotas och trakasseras i en större utsträckning än män och porträtteras utifrån sin roll som kvinna. De kvinnor som tar debatten och plats har delvis mer att bevisa i fråga av kompetens men också att de ofta motarbetas och reduceras till sitt kön. Exkluderingen av kvinnor och det lilla utrymme som kvinnor tillåts i det offentliga rummet står som ett allvarligt hot mot demokratin. För oss på Operation 1325 är kvinnors deltagande i media avgörande i demokratiarbetet, därför jobbar vi med just detta i Turkiet med vårt projekt ”Women participation in media”. I vårt projekt har vi fått bevittna hur utrymmet för demokrati och yttrandefrihet krymper i Turkiet och vår samarbetspartner JinNews tvingats stänga ned och hotas. Trots svårigheterna att kämpa för kvinnliga rättigheter och att driva demokratifrågor och yttrandefrihet i Turkiet kämpar JinNews outtröttligt för att kvinnor ska delta på samma villkor som män. 

 På internationella kvinnodagen vill vi passa på att hylla våra samarbetspartners i Turkiet och världen över som kämpar för kvinnors deltagande och en jämställd representation, som står grund för ett jämställt samhälle! Vi kämpar med er!