Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

petraljus_web.jpg
Petra Totterman Andorff, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, en av Operation 1325:s fem medlemsorganisationer.
FOTO: IKFF

Koppling mellan kvinnors säkerhet och nedrustning når sällan FN

Internationella kvinnodagen i nedrustningskonferensen

I år har internationella kvinnodagen den 8 mars firats i hundra år. Under denna tid har kvinnor förespråkat sina rättigheter och rätt till deltagande i samhällets alla delar. Tyvärr är denna dag fortfarande mer än nödvändig.

Kvinnors säkerhet och rätt till deltagande i fredsprocesser har formellt stått på den internationella säkerhetspolitiska dagordningen sedan år 2000 då FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 ”Kvinnor, Fred och Säkerhet”. Resolutionen var banbrytande men mycket arbete återstår för att den ska förverkligas.

Utrota grundorsakerna till krig

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet har arbetat med dessa frågor i 95 år. Huvudsyftet för organisationen är lika aktuellt idag som det var 1915 – ”att utrota grundorsakerna till krig”. Vi påtalar ständigt kvinnors rätt till deltagande i säkerhetspolitiska diskussioner och förhandlingar, samt vikten av kvinnors säkerhet i konfliktsituationer.

Men framförallt talar vi om grundorsakerna till väpnade konflikter och krig, där militär upprustning spelar en nyckelroll. Kvinnors säkerhet kan aldrig uppnås under krig och konflikt, eller i perioder av ”fred” så länge som kvinnors säkerhet hotas av en hög närvaro av vapen och en militarisering av samhället.

Sedan 1984 har IKFF i Genève arrangerat ett 8-mars seminarium om kopplingen mellan nedrustning och kvinnors rättigheter i samband med nedrustningskonferensens förhandlingar i FN. Sedan ett par år tillbaka har IKFF också haft möjlighet att läsa ett uttalande direkt till nedrustningskonferensen i samband med seminariet.

Kongoexpert i Genève om genus och nedrustning

I går den 7 mars deltog jag i årets seminarium i Genève på temat ”Women, Disarmament, Arms Control and Non-Proliferation”, där experter från Costa Rica, Pakistan och DR Kongo deltog. Syftet med seminariet var att lyfta just kopplingarna mellan nedrustning, kvinnors säkerhet och ett genusperspektiv på säkerhetspolitik och behovet av att föra dessa frågor framåt, både på policynivå och i situationer av konflikt och post-konflikt.  

Det är uppenbart att kopplingarna mellan nedrustning och kvinnors säkerhet alltför sällan når FN-systemet där delegater från medlemsländerna, bl.a. Egypten, tydligt deklarerat att frågor som rör kvinnors säkerhet inte är relevanta för nedrustning och vice versa.  Uttalanden som dessa är lätta att ifrågasätta när vi vet att varje år dör fler kvinnor i Pakistan av vapenrelaterat våld i hemmet än i olyckor och dödsfall relaterade till naturkatastrofer.

Män som våldtar har vapen

Kvinnor världen över hotas varje dag av den höga närvaron av vapen och militariseringen av samhällen. I DR Kongo är den officiella konflikten slut, men 100 kvinnor våldtas varje dag av män med vapen. Därför är ett genusperspektiv i säkerhetspolitiken är nödvändigt, för att den ska vara effektiv och inkluderande. 2010 deltog 106 425 personer i avväpningsprogram i DR Kongo, men endast tre procent av dessa var kvinnor. Detta trots att kvinnor deltagit i striderna i många olika roller, exempelvis som soldater, fruar och offer för sexuellt våld.

"2010 deltog 106 425 personer i avväpningsprogram i DR Kongo, men endast tre procent av dessa var kvinnor."

Nedrustning är en grundförutsättning för fred och säkerhet, framförallt kvinnors säkerhet, då vapen i allra högsta grad köps, säljs och används av män. IKFF har gjort kopplingarna i nära 100 år och det är nu dags att FN och medlemsstaterna börjar göra det också.

Petra Tötterman Andorff
Generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, medlemsorganisation i Operation 1325