Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

operation1325-logo-some_1.png

Jubileumslogga för superåret 2020

Ni kanske har sett att vi har bytt logga alldeles nyss? Det är vårt sätt att uppmärksamma att kvinnor, fred och säkerhetsagendan fyller 20 år. Vårt tema för året är att vi är starkare tillsammans och behöver stå upp för ett starkt och synligt civilsamhälle i dessa tider av minskat utrymme för civilsamhället, främst kvinnoorganisationer. Därför har vi lagt in orden "Stronger Together" i bakgrunden på loggan.

Vi uppmärksammar jubileet genom ställningstagandet för en nationell implementering med en granskningsrapport "Women Count- Stronger together" av den svenska nationella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet. Vi firar superåret även genom att ha en konferens i september med kvinnor från Jemen, Turkiet, Palestina och Albanien. Utifrån nya möten, samarbeten och nya ideér kring hur vi kan jobba med kvinnor, fred och säkerhetsagendan vill vi sätta agendan för bättre implementering.