Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

15825791_10154136536042411_3678245049551707914_n.jpg

Informationskväll om kvinnor i krig, Västra Skrävlinge församling

Matilda Renkvist Quisbert från vårt styrelsetrainee-program, delar här med sig av sina reflektioner kring en föreläsningskväll om kvinnors roll i konflikter och fredsprocesser, i samband med internationella kvinnodagen hos Västra Skrävlinge församling, den 9 mars.

Under en kväll fick jag och Operation 1325:s styrelsemedlem Ragnhild Greek, en förkämpe för kvinnors rättigheter sedan länge, möjligheten att dela med oss av våra kunskaper kring kvinnors roll i konflikter och fredsprocesser för en grupp som samlades på Västra Skrävlinge församling i Malmö. Detta arrangemang var en del av församlingens uppmärksammande av internationella kvinnodagen. Flertalet besökare samlades för att fika, diskutera och lyssna.

Min roll var att delta i föredraget, samt svara på frågor som uppkom i diskussionen och förstås lära känna alla deltagare. Jag och Ragnhild presenterade Operation 1325 och dess roll som plattform, för att sedan gå in djupare på vad resolutionen i sig behandlar, men även vad ord som konflikt, krig och våld innebär. Det faktum att föreläsningen var ganska bred med både konkreta exempel såväl som diskussioner kring begrepp gjorde att jag upplevde att den var väl mottagen hos publiken, då olika personer kunde ta till sig olika delar.

Genom att få lyssna på Ragnhild, som har mångårig erfarenhet av att arbeta med kvinnorättsfrågor i flera delar av världen, fick även jag lära mig mer om kvinnors konkreta metoder för att få ta del i fredsprocesser. Tyvärr kommer det knappast som en chock, men ofta har män med makt använt många olika metoder för att exkludera kvinnors röster ur fredsprocesser, varpå resultatet blivit sämre - eftersom processen inte har etablerats överhuvudtaget hos halva befolkningen! I diskussionerna återkopplade många även till svårigheten att känna att man själv kan bidra med något viktigt då det sker så många rättsövergrepp och våldsamheter runtom i världen, men tillsammans kom vi fram till att även de minsta handlingar hjälper någon - framför allt i en värld som blir allt mer stängd och utestänger människor i nöd och på flykt. I stort var kvällen mycket lyckad och vi kände oss samtliga lite mer hoppfulla än när vi kommit dit.