Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

nicolenybeskuren.jpg
Nicole Bianchi ska arbeta med vår konferens om Säkerhet på markplan (SSR och 1325) i höst.
FOTO: Adam Bianchi

Granskade hur FN arbetar för kvinnors inflytande

I höst ska jag arbeta som projektassisten för konferensen Säkerhet på markplan eller ”Security on the Ground”.  Jag är kandidat i statsvetenskap och har också läst internationella relationer med inriktning på genus.

I våras praktiserade jag på en av Operation 1325:s medlemsorganisationer, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). Jag var halva tiden på kansliet i Stockholm, och halva tiden på IKFF:s internationella projekt Peace Women, i New York.

Praktik på Peace Women

Peace Women är specifikt inriktad på resolution 1325 och övriga resolutioner för kvinnor, fred och säkerhet. Hos Peace Women granskade jag FN:s arbete med att genomföra resolution 1325 och jag arbetade också med omvärldsbevakning med fokus på Väst-, Nord- och Östafrika.

Jag skrev också en rapport med 1325-fokus från den 55:e Commission on the Status of Women (CSW), FN:s kvinnokommission. Det var inspirerande att möta kvinnoorganisationer från hela världen och få ta del av deras erfarenheter kring bland annat resolution 1325.

lokala kvinnor möter personal ur fredsmissioner

Det ska bli spännande att arbeta på Operation 1325 och få fortsätta engagera mig i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. I arbetet med konferensen ska det bli intressant att få sammanföra kvinnoorganisationer med fredsmissionspersonal, något som jag tror är viktigt för en realisering av resolution 1325 i postkonfliktarbetet.

Nicole Bianchi