Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

asalexandria.png

Fredsdialog och kvinnorörelsen i Jemen

 

Operation 1325:s partner Sisters in Arab Forum for Human Rights fortsätter sin viktiga kamp för fred trots att civilsamhället och kvinnoorganisationer är allvarligt hotade och motarbetade i Jemen. I februari medverkade Operation 1325 tillsammans med Sisters in Arab Forum for Human Rights på Svenska Institutets konferens i Alexandria om dialog i Jemen. 

Jemen har sedan 2015 drabbats av oproportionerligt våld och övergrepp som slagit mot civilbefolkningen. I ett land där våld, diskriminering och förtryck präglat vardagen innan kriget bröt ut har kvinnor drabbats än hårdare. Kvinnor exkluderas och det politiska deltagandet är kraftigt begränsat samtidigt som sexuellt våld, barnäktenskap, våld och sexuella trakasserier blivit ett vardagligt inslag i kriget.

Media, politiska- och religiösa ledare utesluter kvinnor och hindrar dem från att delta i politiken. Samhället präglas av religiösa normer, genuskonstruktioner och diskriminering som upprätthåller ett auktoritärt system som spär på konflikten. Kriget har bidragit till att många områden har blivit allt mer konservativa och i sin tur har kvinnors friheter begränsats. Jemenitiska kvinnor förtrycks, tystas och förväntas vara underordnade. Kvinnoorganisationer har sedan revolutionen 2011 blivit tystade genom hot och våld vilket gjort situationen osäker och det är en svår miljö för dem att verka i.

Enligt SaferWorld har kvinnor i Jemen haft en nyckelroll i att skapa fred och stöttat samhällen under kriget. Kvinnor har informellt verkat som medlare på lägre nivåer i samhället och varit en viktig del i att avmobilisera, avväpna och återintegrering av väpnade soldater. Samtidigt så har de jemenitiska kvinnorna, som kvinnor ofta gör i krig, upprätthållit funktioner i samhället samt gett stöd och skydd till familjer och varit en viktig del i sjukvårdsrespons. 

Vår partner Sisters in Arab forum for Human Rights kämpar outtröttligt för kvinnliga rättigheter och driver fråga om dialog i fredsförhandlingar. Situationen för organisationen har allvarligt försämrats samtidigt som organisationen och dess representanter får utstå allvarliga hot. Deras kontor har träffats av bomber och blivit totalt förstört samtidigt som de haft inbrott och vandaliserats. Sisters in Arab Forum är en av många verksamheter som hotats under konflikten på grund av att de försvarar civilsamhället och mänskliga rättigheter i en strävan mot fred. Trots alla motgångar fortsätter organisationen att samla aktivister, politiker och akademiker för att verka för en fred präglad av en märkbar andel kvinnor i beslutsfattande positioner. Sisters in Arab forum for Human Rights arbetar för en konstitution som tillvaratar minoritet och icke-privilegierade etniska gruppers rättigheter och ekonomiska utveckling utan orättvisa allianser av regionala och globala stormakter.

Under konferensen i Alexandria diskuterade deltagarna hur den Nationella Dialogen har varit ett instrument för inkludering som en positiv förebild för förhandlingar som bedrivs idag. Inkludering av kvinnor är ovillkorligt - från att finnas i det angränsande konferensrummet kan och bör kvinnor tas till ett full, jämlikt och likvärdigt deltagande. Kvinnors deltagande i fredsdialogen i Jemen är avgörande, framförallt som en deltagare under konferensen uttryckte det: kvinnor är ofta mer lösningsorienterade och har lättare att kompromissa. Vi menar att med den nya SR måste dialog omedelbart upptas och civilsamhället bör omgående bjudas in både i Jemen och i diasporan och även de internationella civilsamhällesorganisationerna med lokalkontor i Jemen. En internationell lösning i samförstånd med regionala stormakterna är nödvändig för att ett hållbart fredsavtal ska respekteras och ge möjlighet till att en rättsstat bildas samt hållbar utveckling främjas. Sverige måste använda sin plats i säkerhetsrådet för att främja dialog mellan SR och CS, genom att stå värd, påminna, efterfråga, kräva protokoll etc. I konferensen deltog Marika Fahlén ur det svenska kvinnliga medlingsnätverket som tillsammans med Anna Loswick från Folke Bernadotteakademin delade med sig av sin expertis och erfarenhet från Eritrea, Etiopien, Djibouti och Somalia. De underströk att dialog i Jemen måste stödjas finansiellt och politiskt. De jemenitiska ledarna kan vara enade krafter för demokrati och jämställdhet om de har ett nära samarbete med andra världsledande demokratier med en feministisk utrikespolitik. 

Kriget i Jemen är komplext men Sveriges roll genom vapenexport vi bedriver måste uppmärksammas. Sverige säljer vapen till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som upprepat bombat civilbefolkningen i Jemen. Vapenexporten motarbetar Sveriges feministiska utrikespolitik som ska drivas av demokratiska principer och berättelserna från Jemen visar tydligt hur allvarligt och hårt kriget slår mot kvinnor. Samtidigt som Sverige tagit en roll i FN:s säkerhetsråd och arbetar för situationen i Jemen så bedriver man vapenhandel som göder kriget. Detta gör att Operation 1325 uppmanar Sverige att se över vapenexporten som varit en del i den humanitära katastrofen i Jemen och som allvarligt förhindrar demokratisk utveckling.