Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

20190201_112248.jpg
Operation 1325 med studenter från kursen 'Asyl och migration i praktiken'.
FOTO: Annika Schabbauer

Framtidens fredsbyggare

Februari månad inleddes med ett besök på Röda korsets folkhögskola i Stockholm, där vi tillsammans med studenterna i kursen ’Asyl och migration i praktiken’ diskuterade frågor om kvinnor, fred och säkerhet.

Annika Schabbauer talade inledningsvis om bakgrunden till säkerhetsrådets resolution 1325, som placerade kvinnors deltagande och säkerhet i krig och fred på den internationella agendan år 2000. Sedan dess har insikten om kvinnors värdefulla deltagande ökat och vi ser en allt mer feministisk diskurs i det politiska rummet.

I ett ärligt samtal med studenterna diskuterade vi hur jämställdhet och lika möjligheter blir ett avgörande analysverktyg när vi möter världen. Vi diskuterade bland annat samband och komplexa interaktioner mellan klimatförändringar, resursfördelning, demokrati- och fredsbyggande, identitet och tillhörighet, genusbaserat våld, familj, fred och kärlek.

Studenterna fick vidare belysa frågor om ansvar och ansvarsutkrävande i krig och konflikt; för vems ansvar är det egentligen när krig bryter ut och vem är berättigad återupprättelse och fred? Vem är det som tilldelas och har anspråk på freden? Och, varför är det inte en självklarhet att kvinnor har en plats som beslutsfattare i frågor om internationell säkerhet och fredsbyggande?

Många av dessa frågor står än idag obesvarade runt om i världen, och så även i Sverige. Därför är det fortsatt viktigt att arbeta mot förverkligandet av resolution 1325 för en inkluderande fred, där alla får plats. För mig blev denna upplevelse därför en viktig påminnelse om att vi allihop, stora som små, är framtidens fredsbyggare. Våra åsikter räknas och vårt aktörskap gör skillnad, nu och i framtiden.

 

Anna Santos Rasmussen, projekt- och kommunikationsassistent på Operation 1325