Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Flest fängslade journalister i Turkiet

I veckan som gick blev Turkiet det land i världen som håller flest journalister fängslade genom att gå om Kina, skriver Svenska Dagbladet. 

Operation 1325 samarbetar med en liten feministisk nyhetsbyrå, baserad i sydöstra Turkiet. I slutet av oktober blev byrån nedstängd, som bara en av alla medieaktörer som fått motta en order om nedstängning från regeringen. Vår samarbetspartner jobbar ändå vidare. Men det finns alldeles för många journalister som inte kan fortsätta sitt arbete.

Enligt Deutsche Welle sitter mer än 140 journalister fängslade i Turkiet. Det är fler än i Kina där det bor mer än en miljard människor. Enligt Landguiden bor det omkring 80 miljoner människor i Turkiet.

Regimen använder sig även av andra metoder för att hindra journalister från att utöva sitt yrke. Deutsche Welle skriver fortsättningsvis att 780 journalister fick sin presslegitimation indragen under år 2016. 839 journalister ställdes inför rätta för artiklar de skrivit och 189 journalister fick utstå fysiska och verbala angrepp, under 2016.

I det oförtröttliga engagemang vår samarbetspartner och resten av Turkiets journalister visar blir det tydligt att yttrandefrihet hänger på engagemanget från enskilda individer. Yttrandefriheten är central i en demokrati och journalisterna dess främsta försvarare.  Tillsammans står vi upp för rätten av bli hörd.