Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

development_talks.jpg
Engagemanget var mycket stort bland de många deltagarna.

Development Talks

Förra veckan blev Operation 1325 inbjudna till ett evenemang hos SIDA som handlade om kapacitetsutveckling och ägandeskap inom internationella utvecklingssamarbeten.

Eventet byggde på sju snabba sessioner där olika talare och paneler fick möjlighet att dela sina kunskaper och erfarenehter i frågan om kapacitetsutveckling och ägandeskap av projekt.

Den första sessionen hölls av Lennart Wohlgemuth, gästforskare på institutionen för globala studier vid Göteborgs Universitet och styrelseledamot i Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF).  Han diskuterade bland annat miljön som en begränsning till de klassiska modellerna för utveckling och kunskaps- och teknologiöverföringar.  

I den andra sessionen som hölls av SIDA:s chefsutvärderare Joakim Molander, tog man upp lärdomar av tidigare misstag i utvärderingarna av utvecklingsprojekt. Den tredje sessionen behandlade implementeringen av statens nya strategi för att nå 2030-målen, som bland annat involverade olika strategier för kapacitetsutveckling. Session 4 var en paneldebatt om hur man ska stärka kapacitetsutveckling på ett effektivt sätt; att vara kontextanpassad var ett återkommande svar.

Session 5 hölls av Niels Keijzer och handlade om ägandekap och engagemang inom utvecklingsprojekt. Betoningen låg i att man istället för att välja ett eller annat sätt att leda ett utvecklingsprojekt, istället kunde se det som en balansgång mellan olika faktorer och ledningssätt. Den sjätte, och näst sista sessionen, handlade om ett projekt i Ghana där man bland annat märkt att det saknades statlig kapacitet för att ta till vara på all den hjälp man fått, och där man diskuterade hur detta kunde förbättras. Den sista sessionen var också en paneldebatt, och diskuterade nya sätt att använda sig av kapacitetsutveckling i utvecklingsprojekt.

Under hela eventet fick deltagarna möjlighet att ställa frågor, och engagemangsnivån var mycket stort. Detta evenemang var mycket lärorikt och brett, och berörde många frågor som egentligen kan vara av intresse för alla civilsamhällesorganisationer.