Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

bibbi_121214.jpg

Bibbi Steinertz har lämnat oss

En stark kvinnoröst för fred har tystnat- Bibbi Steinertz har avlidit vid 92 års ålder. Kanslichef Annika Schabbauer skriver om sitt första möte med Bibbi, som var med och grundade Operation 1325:

Bibbi Steinertz kommer att saknas i arbetet för kvinnor, fred och säkerhet. Jag mötte henne 1993 när Kvinnor för fred ordnade kursen Kvinnors arbete för rättvisa och fred i Palestina/Israel på Färnebo folkhögskola. Det var inspirerande med så mycket erfarenhet och kunskap från fredsrörelsen som hon besatt. Bibbi trodde på oss ungdomar och att vi verkligen kunde göra en insats för kvinnors rätt att delta i fredsarbete och rätt att leva fria och säkra. Hon gav oss förtroende och lät oss både folkbilda och bilda opinion. Hon fostrade flera generationer fredskvinnor och var med vid grundandet av Operation 1325. För det kommer vi alltid att vara tacksamma.

Annika Schabbauer

 

Dagens Nyheter har också uppmärksammat Bibbi Steinertz bortgång, https://www.dn.se/arkiv/familj/bibbi-steinertz/