Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

20181010_065846.jpg

Återkopplingsarbetet för projektet Tjejer, Fred och Säkerhet har börjat

Drygt en vecka har gått sedan deltagarna i projektet Tjejer, Fred och Säkerhet återvänt från sin vistelse i Palestina och konferensen som arrangerades av YWCA. 

Snart kommer vi att hålla i ett avstämningsmöte, där alla deltagare i projektet kommer kunna dela med sig om den personliga upplevelsen, lärdomarna man dragit från vistelsen och vad man tar med sig i sitt framtida arbete. För att sammanstråla alla de kollektiva erfarenheter och lärdomar projektet har bidragit till skall det sedan sammanställas en rapport. 

Mer detaljerad information om projektet och deltagarnas erfarenheter kommer att komma inom kort. Håll utkik i sociala medier!