Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Från formulering till förändring

Vad krävs för att leva ett friskt, tryggt och värdigt liv? Är det arbete och ekonomi som är grundläggande? Eller att vi har goda sociala relationer och mat på bordet? Den här frågan har tre års universitetsstudier i global hälsa försökt förklara och problematisera ur en rad infallsvinklar. För mig har dock det genusvetenskapliga och feministiska perspektivet alltid varit en viktig utgångspunkt i förståelsen kring de här problemen; främst för att orättvisor och ojämställdhet – grundade på destruktiva och diskriminerande patriarkala samhällsstrukturer – ofta är en stark orsak till att människor marginaliseras i sina liv.


Resolution 1325 berör oss alla

Operation 1325, vad innebär det? Den vanligaste frågan jag fått sedan jag fick det glädjande beskedet om en praktikplats på Operation 1325 har varit just vad 1325 innebär. Att jag får den här frågan kanske inte är så förvånande, det är tyvärr inget man hör så mycket om till exempel i media. Men det är ändå rätt bekymmersamt. Det är även lite av en peppning inför denna praktikperiod då det är just detta Operation 1325 arbetar med – att sprida kunskap om denna viktiga resolution. Den berör oss alla, kvinnor som män, i hela världen.


Syriska kvinnor mobiliserar för fred

Går det att mobilisera för fred och att kräva kvinnors deltagande i en kommande fredsprocess mitt under brinnande krig? Att ställa frågor om vad som ska komma sedan, efter katastrofen, känns futtigt, kanske till och med respektlöst under brinnande krig i Syrien. Att tänka framåt när de mest fasansfulla brott mot mänskligheten pågår i skrivande stund är svårt. Men mot alla odds finns det syriska kvinnor som vill mobilisera för fred och ställa krav på kvinnors deltagande i en kommande fredsprocess.


Vi ska inte behöva gissa oss till besluten

Det är sällan beslutsfattare går på djupet i sina resonemang kring genomförandet av resolution 1325. I veckan såg vi ett undantag, och ett mycket positivt sådant.