Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Vår agenda 2015

Hej och välkommen till 2015 med Operation 1325. Det här året är historiskt på flera plan. I Sverige är vi entusiastiska över starkt uttalat stöd för vårt arbete genom regeringens feministiska utrikespolitik. Det lyfts fram att Sverige än tydligare än idag ska verka för att kvinnor världen över ska åtnjuta sina mänskliga rättigheter, och därmed inkluderat rätten till sin egen kropp. Sveriges politik för mänskliga rättigheter ska prioritera kvinnors friheter, rättigheter och möjligheter. På samma sätt ska kvinnors friheter, rättigheter och möjligheter även framöver genomsyra svensk biståndspolitik.


Operation 1325:s orförande på alternativt NATO-möte

Under toppmötet i Wales 4-5 september 2014 antog Nato en ny deklaration. En av deklarationens 113 punkter handlar om FN:s säkerhetsråds resolution 1325, som är ett prioriterat område för Nato.


Höst 2014: kvinnor, fred och säkerhet högaktuellt – och långt ner på agendan

Krig rasar i våra närområden, i Ukraina och Mellanöstern, och varje dag rapporteras om nya konflikthärdar, civila offer och övergrepp. I några få rapporter nämns kvinnors utsatthet; hur kvinnors rättigheter används som brickor i spelet och hur krigföring sexualiseras i retorik och praktik. Men det är alltför ofta mellan raderna, eller inte alls. Hösten 2014 är frågan om kvinnor, fred och säkerhet än en gång högaktuell, och än en gång alltför långt ner på agendan.


Tack Maj Britt

Den 27 mars 2014 avgick Maj Britt Theorin som ordförande för Operation 1325. Maj Britt har som politiker – 25 år i riksdagen och 10 år i EU-parlamentet – drivit frågor om kvinnors rättigheter och fred och säkerhetsfrågor. Det var därför självklart för Maj Britt att engagera sig i det nätverk av fredsorganisationer som bildades i Sverige 2003, som sedan mynnade ut i paraplyorganisationen Operation 1325, för att förverkliga FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.


Det var så det började

Operation 1325:s kansli och styrelse önskar alla en riktigt god jul genom att dela med oss av en berättelse om hur det hela började. En krönika om Operation 1325 och hur flera kvinnoogranisationer 2003 samlades för att skapa ett nätverk för samarbete har skrivits av några som var med då. Operation 1325:s verksamhet har med åren förändrats, men budskapet står kvar – vi kräver makt åt kvinnor i fredsprocesser.


1325 är på agendan

Operation 1325:s möten med riksdagsledamöter från alla politiska partier har gett resultat. Tidigare under hösten rapporterade vi om att årets motionsperiod resulterat i ett ökat antal motioner om ett stärkt svenskt arbete med resolution 1325. Den senaste månaden har frågan debatterats flitigt i Riksdagen och i veckan interpellerade Hans Linde (V) utrikesminister Carl Bildt om vilka initiativ som regeringen planerar att ta för att det civila samhället ska inkluderas i utvärderingen av den nuvarande svenska handlingsplanen, samt framtagandet av en ny handlingsplan på resolution 1325. 


Årets rapportlansering inger hopp

Sveriges handlingsplan för genomförandet resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet lever inte upp till den självbild Sverige länge haft. I dagsläget har 43 länder antagit nationella handlingsplaner. Sverige, som på många sätt ansetts ligga i topp vad gäller jämställdhet, fick nyligen i en amerikansk studie nöja sig med plats 28 i en jämförelse som rangordnade de befintliga handlingsplanerna för resolution 1325.