Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

1325 i Uganda

När jag träffade Juliet Were i december sa hon att postkonflikttrauman fortfarande idag, 30 år efter inbördeskriget, påverkar kvinnor i de ugandiska samhällen där hon arbetar med Isis-WICCE – Isis efter den egyptiska gudinnan av fred och värdighet och WICCE för kvinnors Internationellt tvärkulturella utbyte (Women International Cross-Cultural Exchange).


Längtan efter fred och rättivsa

När de som står oss nära drabbas av orättvisor eller hotas gör det ont. Det tvingar till handling och motstånd. Idag ska FN:s Säkerhetsråd hålla en öppen debatt om sexuellt våld i konflikt med fokus på sexuellt våld som terrorism, som finansiering av krig och terrorism och som migrationsorsak.


”Var är kvinnorna?” Sveriges roll i säkerhetsrådet

”Var är kvinnorna?” är en fråga som Sverige ställt sig sedan tillträdet till FN:s säkerhetsråd för 10 månader sedan.  Kvinnor, fred och säkerhet har sedan dess varit ett återkommande tema på rådets agenda – en lovande utveckling som delvis varit en svensk förtjänst enligt Margot Wallström.


Flickadagen 2017 – hur blir flickors framtid tryggare?

Utrymmet för det civila samhället krymper samtidigt som reaktionära krafter växer sig allt starkare på bekostnad av principen om människors lika värde. En grupp som påverkas särskilt hårt av ett samhällsklimat där jämlikhet och demokrati försummas är flickorna, vars rätt till sina egna kroppar, sina egna liv och sina egna beslut gång på gång inskränks.