Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Medlingsprocesser och jemenitiska kvinnors deltagande i fredsprocessen

I samband med årsmötet den 21 mars berättade Marika Fahlén, medlem i det svenska kvinnliga medlarnätverket och tidigare ambassadör och särskilt sändebud på UD med drygt 10 års FN-erfarenhet i ryggen, om medlingsprocesser och jemenitiska kvinnornas påverkansarbete för fred i Jemen.


Kvinnor måste inkluderas i konstitutioner för en hållbar fred

I artikeln ”Women write better constitutions” skriver Marie O´Reilly om hur olika parter i det syriska kriget har försökt mötas för att skriva en ny konstitution, men trots att forskning visar att processen blir både mer framgångsrik och hållbar om kvinnor inkluderas så har arbetet hittills exkluderat dem.


Kvinnor saknas i fredsförhandlingar

”Kvinnor måste synliggöras, lyftas fram och involveras i alla formella fredsprocesser”. Det konstaterade FNs Säkerhetsråd i ett uttalande i samband med en konferens som hölls i anslutning till 7-årsdagen för antagandet av resolution 1325.


Kvinnor för fred – stoppa all vapenexport till länder i krig

För sju år sedan gav riksdagen regeringen i uppdrag att utarbeta en ny vapenexportlag, som skulle skärpa reglerna för export till icke-demokratiska stater. 28 februari tog riksdagen beslut om en ny vapenexportlag, som knappast innebär någon skärpning och inte något absolut förbud att sälja vapen till diktaturer.


Barndomens olikheter får konsekvenser i vuxen ålder

Om man jämför de flesta män och kvinnors beteende så kan man ofta se att det finns en del olikheter, som t.ex. att män är våldsammare, mindre känslomässigt sårbara, och tar mer plats i samhället än kvinnor. Kvinnor är uppväxta med att visa känslor, och att kommunicera mera och att hantera konflikter mer verbalt än fysiskt.  Men varför är det så?