Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

1325-bloggen är ett forum där erfarenheter, åsikter och intryck som berör arbetet kring resolution 1325. Skribenterna tillhör Operation 1325, dess medlemsorganisationer och dess internationella partners. Texterna handlar bland annat om Operation 1325:s arbete gentemot offentligheten, personer som besökt Operation 1325, resereflektioner, etc. Bloggen kan också användas som forum för debattinlägg och samarbetspartners från andra länder kommer att bjudas in som gästskribenter.

Eftersom skribenter från så väl den svenska som den internationella arenan kommer att delta publiceras inlägg på både svenska och engelska på bloggen.


CFFP:s rapport om utmaningarna med den växande anti-genusrörelsen


Den 21 oktober håller FN:s säkerhetsråd sin årliga öppna debatt kring kvinnor, fred och säkerhetsagendan. Konferensen sker i en tid av en växande transnationell anti-genusrörelse. Det tydliggörs i en ny rapport från The Centre for Feminist Foreign Policy. Det är viktigt att förstå den globala anti-genusrörelsen för att kunna stödja och främja regeringar och organisationer som arbetar för kvinnors lika och mänskliga rättigheter, slår The Centre for Feminist Foreign Policy (CFFP) fast.  


Operation 1325 omnämnd i PRIO rapport

Operation 1325:s påverkansarbete bidrog till ökat fokus på kvinnors rättigheter inom regeringens utrikespolitik, slår en rapport från PRIO fast. Rapporten beskriver hur Sveriges utrikespolitik utvecklats till en feministisk utrikespolitik. Efter antagandet av säkerhetsresolution 1325 år 2000 satte svenska civilsamhällesorganisationer press på regeringen att integrera resolutionen i dess utrikespolitik.


Möte med Ann Linde och Helen Eduards inför öppnandet av FN:s generalförsamling 2021

I veckan befinner sig världens politiker i New York för att delta vid det 76:e öppnandet av FN:s generalförsamling (UNGA 76). Inför den svenska delegationens avresa blev Operation 1325, tillsammans med andra aktörer inom civilsamhället, inbjudna till ett digitalt samtal med utrikesminister Ann Linde och utrikesrådet för internationellt utvecklingssamarbete Helen Eduards. Samtalet syftade till att presentera Sveriges prioriteringar under veckan och samtidigt lyssna in synpunkter från civilsamhället och svara på frågor. 


Operation 1325 stödjer arbetet för Kvinnor, Fred och Säkerhet i Palestina

Mellan den 31 mars och 1 april i år höll Operation 1325:s palestinska partnerorganisation Wi’am en konferens på temat Resolution 1325 och våld i hemmet. Konferensen innehöll två huvudtalare, arbetsgrupper och öppna diskussioner. Nyligen släpptes deras gemensamma uttalandet efter konferensen som innehåller rekommendationer om hur Resolution 1325 borde genomföras i Palestina.


Intervju med Lena Sundh

Operation 1325 har fått en ny ordförande och vi kan glatt presentera att det är Lena Sundh. Lena har en gedigen bakgrund inom kvinnor, fred och säkerhetsfrågor och kommer att driva Operation 1325:s arbete framåt. Vi har haft ett lära-känna-samtal med Lena men för er som missade det kan ni läsa om Lenas tankar och erfarenheter här. 


Expert Round Table on EU:s Gender Action Plan III

I början av månaden bjöd Hannah Neumann, medlem i Europaparlamentet in flera kvinnoorganisationer till ett rundabordssamtal för att dela med erfarenhet och kunskap kring hur EU: tredje handlingsplan för jämställdhetsarbete kan bedriva jämställdhets – och säkerhetsperspektivet på ett mer effektivt sätt.


Kvinnor, fred och säkerhet – har 20 år med resolution 1325 gjort någon skillnad?

Tidigare i år deltog Operation 1325 i Fonden för Mänskliga Rättigheter workshop med temat kvinnor, fred och säkerhet – 20 med Resolution 1325. Syftet med workshopen var att dela kunskap och erfarenheter kring FN:s säkerhetsresolution 1325. I samråd med svenska civilsamhällesorganisationer diskuterades lärdomar av arbetet med 1325 utifrån de fyra grundpelare – delaktighet, förebyggande, återuppbyggnad och säkerhet. Utifrån resultaten från workshopen har MR – Fonden sammanställt rapporten ”20 years of women, peace and security – Lessons learned from working with UNSCR 1325 by Swedish civil society organisations and their partners.” 


Stort grattis till vår praktikant Ester Tottie!

Vi på Operation 1325 vill gratulera vår praktikant Ester Tottie som blev tilldelad Thomas Ohlson–priset från Institutionen för Freds och Konfliktforskning vid Uppsala universitet för bästa kandidatuppsats inom freds- och konfliktstudier.


Globala Torget c/o Umeå Littfest: Kvinnor i Jemen

I fredags gästade Globala Torget Umeå Littfest och Operation 1325 medverkade i ett av programmen ”Kvinnor i Krig” där vi talade om kvinnor i Jemen. I samtalet deltog Annika Strandhäll, Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson och Samah Yousef från partnerorganisationen Mawada i Jemen. Samtalet var modererat av Essraa Hussein, styrelsetrainee på Operation 1325.


Fonden För Mänskliga Rättigheter – Workshop

I början av denna vecka medverkade Operation 1325 vid en workshop arrangerad av Fonden för mänskliga rättigheter. Syftet med workshopen var att dela kunskap och erfarenheter kring FN:s säkerhetsresolution 1325. Tillsammans med organisationer från civilsamhället diskuterades arbetet med 1325 utifrån de fyra grundpelare – Participation, Prevention, Protection och Relief and Recovery.


Möte med Equality, Justice Women Platform

I slutet av förra veckan deltog Operation 1325 i ett möte arrangerat av vår turkiska partnerorganisation Equality, Justice Women Platform. I mötet deltog politiker, akademiker, aktivister, ambassadörer och andra organisationer inom Turkiet för att diskutera kvinnors rättigheter i landet.


Bild hämtad från Umeå Littfests hemsida

Planeringen inför Umeå Littfest 2021 är igång!

I onsdagskväll drog planeringen av Umeå Littfest 2021 igång. Littfest är Sveriges största litteraturfestival och har arrangerats i Umeå sedan 2007. Operation 1325 ska i år delta och prata om kvinnor i konflikt, vilket även är årets tema.


“Gender Mainstreaming – In the Police and Security Sector”

Vår partnerorganisationen Mawada i Aden, Jemen, har skrivit en rapport om arbetet med att stärka och stödja den kvinnliga polisenheten som finns där. Den handlar om ett projekt som strävar efter en jämställd rättvisa där kvinnor blir en avgörande del i arbetet för fred och säkerhet i Jemen. Vägen dit däremot är inte helt okomplicerad.


Bild hämtad från OSSE:s hemsida

Sverige ordförande för OSSE 2021

Idag, den 14 januari 2021, invigde Ann Linde Sveriges OSSE ordförandeskap genom med tal till det permanenta rådet i Wien. Under hennes tal belyste Linde vikten av samarbete och att medlemsorganisationens styrka bestäms av dess medlemsländer. Samtidigt finns det ett ökande behov att söka gemensamma lösningar till våra delade problem.


Första projektet i Jemen

Det här året ska vi börja jobba med ett projekt i Jemen. Beskedet kom bara ett par dagar innan jul och vi är tacksamma för den möjlighet Forum Civ har givit oss.

Vi kommer sprida information om kvinnor, fred och säkerhetsagendan i samarbete med vår lokala partnerorganisation Mawada. Planerat är att nå ut till 350 kvinnor, varav en stor del är IDP’s, alltså interna flyktingar, som nu befinner sig i staden Hodeida. Just interna flyktingar kommer även få tillgång till hygienartiklar, vilket gör att projektet även har en WASH-komponent. Vi kombinerar alltså utvecklingsarbete med humanitärt arbete.


UNSSC’S VIRTUAL TORINO FORUM FOR SUSTAINING PEACE 2020

When women of all ages have a seat at the table, decisions on women, peace and security will have more effect” – Handbook for Board Trainee Program

Women of all ages need to reflect diverse experiences and expertise from different fields. The inclusion of all women should therefore be positioned at the core of the work with the women, peace and security agenda and the youth, peace and security agenda. This has been reflected in Operation 1325’s Board Trainee Program that has been carried out every year since 2016 and is now doing its fifth cohort. The program is a result of a collaboration between Operation 1325 and the Palestinian Center for Peace and Democracy (PCPD). The program offers a platform for young women to express their engagement and commitment as well as to develop their leadership skills and broaden their professional network. 


Kvinnokonventionen i krigshärjade Jemen

I rapporten “The Implementation of CEDAW in Yemen” skrivs det om betydelsen av kvinnokonventionen i Jemen. Situationen för Jemens befolkning är en mycket allvarlig humanitär katastrof. Kriget har sedan 2015 eskalerat och orsakat ett enormt lidande för civilbefolkningen. Jemen klassas idag som en av världens största och mest allvarliga kriser. En orsak till det är att de stridande parterna begår krigsbrott som drabbar hela civilbefolkningen. Den humanitära katastrofen kännetecknas bland annat av ett kollapsat hälsovårdssystem, total brist på förnödenheter och ständigt våldsutövande mot civilbefolkningen av stridande parter.


Att Bryta en Våldsspiral Med Fredliga Medel

“Non-violence is a powerful and just weapon, which cuts without wounding and ennobles the man who wields it. It is a sword that heals.” Martin Luther King, Jr.

Leymah Gbowee, Nobelpristagare, fredsaktivist och kvinnorättskämpe, var bara sjutton år gammal när det första av Liberias två inbördeskrig bröt ut 1989 och tvingade henne, som hon själv har beskrivit det, från barn till vuxen på bara några timmar[1]


Sexuellt och Könsbaserat Våld i Skuggan av Corona-Pandemin

Många flickor och kvinnor har den senaste tiden upplevt en mardröm då de hållits inlåsta med våldsamma förövare i spåren av Corona-pandemins restriktioner. I kontrast till detta visar den senaste tidens våldsbrott mot kvinnor i Sydafrika vilka förödande konsekvenser de lättade restriktionerna kan få. När Sydafrika befann sig i lock-down minskade antalet rapporterade brott. Med den senaste tidens lättade restriktioner har våldet mot kvinnor och flickor ökat markant som ett direkt resultat. Det lyfta förbudet mot alkoholförsäljning är direkt kopplat till den senaste tidens fall av könsbaserat våld som har resulterat i flera tragiska dödsfall[1].


Jemen – utmaningar och möjligheter för fred

Krig och fattigdom – och nu även Covid-19. Cirka 25% av Jemen som bekräftats ha sjukdomen har dött, vilket är fem gånger högre än det globala genomsnittet. Den snabbt spridande pandemin har framkallat ett ytterligare lager av elände, bland många andra, och även ökat befintliga problem i det krigshärjade landet. Hjälporganisationer varnar därför för att Jemen saknar resurser för att tackla pandemin och är på väg mot kollaps.


Masskonsultationerna i Jemen – en gnista hopp om en fredslösning?

Masskonsultationerna ledda av FN:s särskilda sändebud till Jemen som ägde rum 8-9 juni inger en gnista hopp om ett slut på kriget som har pågått i nästan sex år. Över 500 jemeniter, representerande politiska partier, kvinnonätverk, ungdomsorganisationer, massmedia och civilsamhällesorganisationer, deltog i de virtuella konsultationerna. Bland de ämnen som togs upp fanns utsikterna för ett nationellt eldupphör, framtiden för en politisk fredsprocess och nödvändiga humanitära och ekonomiska åtgärder för att mildra humanitärt lidande och förbättra Jemens respons på Covid -19[1].  


Mänsklig säkerhet för alla

6000 unga i Stockholm, Götebrog och Malmö lever under hedersfötryck. Det är nästan var sjätte niondeklassare i Sverige. Detta framkom i en studie från Örebro Universitet 2018. Det hedersrelaterade våldet är dock inget nytt fenomen i Sverige. Redan 2009 kunde myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor genom studien Gift mot sin vilja bekräfta att uppskattningsvis 70.000 ungdomar levde i någon form av hedersförtryck och enligt statistik från Länsstyrelsen Östergötlands stödtelefon 2019 är 63% av de utsatta under 18 år och 80% av ärenden rör kvinnor.