Bildt: ”resolution 1325 är en central fråga”

SoME Gavobevis 2023

27 augusti 2008

Vilka åtgärder har Carl Bildt vidtagit med anledning av FN:s resolution 1820? Den frågan ställde ledamot Carina Hägg (s) till utrikesminister Carl Bildt på riksdagens hemsida den 29 juli. Bildt har svarat på frågan och menar att tillämpning av såväl resolution 1325 och 1820 ”är fundamentala byggstenar för att långsiktigt stärka kvinnors och flickors roll i samhället och i förlängningen för hållbar fred och stabilitet”.

Bildt säger att regeringen avser att påbörja en översyn av den nationella handlingsplanen under hösten, där även resolution 1820 kommer att beaktas. Vidare menar Bildt att resolution 1325 är en central fråga i flera av samarbetsstrategierna för biståndet, och att Sverige driver frågan om könsrelaterat våld i konflikt på bred front.

Att Bildt ser implementering av 1325 som en fundamental byggsten för hållbar fred är viktigt. Arbetet med den nationella handlingsplanen ska påbörjas under hösten, vilket vi, Operation1325, ser som mycket positivt. Vi ser också fler möjligheter för Sverige att jobba med frågan. I december kommer den Europeiska Säkerhetsstrategin att revideras. Att påverka innehållet och lyfta fram 1325 och 1820 i denna är en chans att stärka resolutionerna ytterligare. Under Sveriges ordförandeskap i EU har vi också tillfälle att driva frågan, arbeta för att andra länder tar fram handlingsplaner för 1325 och verka för att en gemensam europeisk handlingsplan för resolution 1325 utformas.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...