Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Vilka åtgärder har Carl Bildt vidtagit med anledning av FN:s resolution 1820?

Vilka åtgärder har Carl Bildt vidtagit med anledning av FN:s resolution 1820? Den frågan ställde ledamot Carina Hägg (s) till utrikesminister Carl Bildt på riksdagens hemsida den 29 juli. Bildt har svarat på frågan och menar att tillämpning av såväl resolution 1325 och 1820 ”är fundamentala byggstenar för att långsiktigt stärka kvinnors och flickors roll i samhället och i förlängningen för hållbar fred och stabilitet”.

Bildt säger att regeringen avser att påbörja en översyn av den nationella handlingsplanen under hösten, där även resolution 1820 kommer att beaktas. Vidare menar Bildt att resolution 1325 är en central fråga i flera av samarbetsstrategierna för biståndet, och att Sverige driver frågan om könsrelaterat våld i konflikt på bred front.

Att Bildt ser implementering av 1325 som en fundamental byggsten för hållbar fred är viktigt. Arbetet med den nationella handlingsplanen ska påbörjas under hösten, vilket vi, Operation1325, ser som mycket positivt. Vi ser också fler möjligheter för Sverige att jobba med frågan. I december kommer den Europeiska Säkerhetsstrategin att revideras. Att påverka innehållet och lyfta fram 1325 och 1820 i denna är en chans att stärka resolutionerna ytterligare. Under Sveriges ordförandeskap i EU har vi också tillfälle att driva frågan, arbeta för att andra länder tar fram handlingsplaner för 1325 och verka för att en gemensam europeisk handlingsplan för resolution 1325 utformas.

Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2007/08&dok_id=GV121513&nr=1513