Att pausa biståndet till Palestina är kontraproduktivt

SoME Gavobevis 2023

24 november 2023

Operation 1325 har arbetat med kvinno- och fredsorganisationer i Palestina sedan mitten av 2000-talet. Vår gemensamma verksamhet har försett kvinnor med verktyg för att stärka sina rättigheter och sitt lika deltagande, inte minst i fredsbyggande processer. Eftersom den svenska regeringen nyligen valde att pausa allt utvecklingsbistånd till Palestina, försvåras dessa viktiga insatser för att stärka kvinnors egenmakt.

Hur Operation 1325 och våra samarbetspartners arbetar i Palestina

Operation 1325:s övergripande mål är att lyfta och främja implementering av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Detta engagemang genomsyrar vårt arbete i Palestina.

Ett exempel är vårt pågående projekt ”Operation 1325:s MENA-program”, med stöd från ForumCiv, som syftar till att öka förutsättningarna för kvinnors deltagande i fredsprocesser på lokal och nationell nivå. Ett annat är vårt nyligen avslutade projekt ”Femininfluencer”, med stöd från Svenska Institutet, som syftade till att stärka och inspirera unga kvinnliga aktivister till att använda sociala medier som en del av deras påverkansarbete. Förutom nya kunskaper om kommunikation som ett sätt att förändra, och färdigheter inom förhandling och ledarskap, innebar projektet också att kvinnorna fick en ökad förståelse av vikten av jämställdhet, demokrati och yttrandefrihet.  

Kvinno- och fredsorganisationer, som våra samarbetspartners Palestinian Center for Peace and Development (PCPD) och Palestinian Working Woman Society for Development (PWWSD), spelar en avgörande roll i processen att skapa långsiktig och hållbar fred. Genom att utrusta  kvinnor med mer information och utbildning, nätverk med erfarna kvinnliga aktivister, workshops och kapacitetsstärkande övningar, arbetar vi aktivt för implementeringen av resolution 1325. Projekten ökar således palestinska kvinnors möjlighet till inflytande och ger dem verktyg för att kunna ta plats i rummen där beslut om fred fattas. Kvinnor erkänns som väsentliga aktörer för att vi ska kunna uppnå fred, och deltagarna får möjligheten att direkt påverka kvinnors situation i samhället.

Det långsiktiga målet för dessa insatser är att främja ett stabilt och inkluderande palestinskt samhälle. Det innefattar allt från att stärka kvinnors rättigheter och det lokala samhällen, till att arbeta långsiktigt och holistiskt för en rättvis fredsprocess. Arbetet vi gör tillsammans är på så sätt mycket viktigt – inte enbart för att stärka kvinnors självförtroende i att ta plats generellt, och i fredsprocesser specifikt, utan också eftersom vi formar framtidens beslutsfattare. Det svenska biståndet går på så sätt inte till Hamas – utan till dessa viktiga insatser för kvinnors rätt till självbestämmande.

Vikten av kvinnors inkludering i långsiktigt fredsarbete

Sveriges regering lyfter, exempelvis i den nya handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet, vikten av att inkludera kvinnor i fredsprocesser. Någonting som också bör realiseras i praktiken.  

Enligt den nya handlingsplanen är ”jämställda fredsprocesser och långsiktigt statsbyggande en förutsättning för hållbar fred och säkerhet”. Det är exakt vad Operation 1325 och våra samarbetspartners i Palestina arbetar för. I enlighet med resolution 1325 erkänner vi det vitala i att kvinnor inkluderas i fredsprocesser, inte minst för att bryta patriarkala samhällsstrukturer. Dessutom drabbas kvinnor och män olika av och i en konflikt, enligt resolutionen, någonting som vi nu ser konkreta exempel på i Palestina. Nästan 70 procent av de som har dödats i Gaza är kvinnor och barn, och våldet mot palestinier ökar även på Västbanken. Att regeringen i detta skede väljer att dra in utvecklingsbiståndet till Palestina går emot det långsiktiga målet att främja jämställdhet, och hållbar fred och säkerhet.

För att främja varaktig fred och utveckling i Palestina och Israel är det därför nödvändigt att upprätthålla och stödja de pågående insatserna. Genom att fortsätta arbeta för att inkludera kvinnor i fredsprocesser, stärka kvinnors egenmakt, och fokusera på långsiktiga mål, kan vi bidra till en hållbar förändring och en fredligare framtid i landet. Att dra in biståndet är inte bara kontraproduktivt utan riskerar också att förvärra den redan komplexa situationen.

Vi ser fram emot att snart få ett beslut från regeringen efter översynen av biståndet till Palestina med deadline den första december. Och vi hoppas att deras beslut går i linje med EU:s översyn som visade att inget utvecklingsbistånd går till Hamas och därför kan återupptas.


Text av Nanna Thydén, kommunikationspraktikant på Operation 1325, och Anette Uddqvist, kanslichef på Operation 1325.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...