Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Idag ställs Besime Konca inför rätta i staden Batman i Turkiet. Besime är en av deltagarna i Operation 1325:s projekt Medlingslabbet. Besime Konca, talesperson för HDP:s Women’s Assembly, står åtalad för att ha kopplingar till terrorism. Åtalet väcktes efter att hon medverkat vid en begravning av en man som också anklagats för terrorism.

En annan deltagare i Medlingslabbet, Ayla Akat, tidigare parlamentsledamot för BDP – Peace and democracy Party, och talesperson för kvinnoorganisationen KJA, är sedan tidigare dömd till fängelse. Hennes dom är fängelse i 35-90 år. Hon stod åtalad då hon tidigare hade kontakt med en organisation som klassas som illegal av den turkiska staten.

Medlingslabbet syftar till att stärka och synliggöra kvinnor som verkar för fred i Turkiet, Colombia och Palestina. Vid en konferens i Alexandria i Egypten i oktober 2016 erbjuds kvinnorna fortbildning i konflikthantering och medling, under ledning av Judith van den Boogert från Clingendael Institute of International Relations, baserat i Nederländerna. Huvudtalare vid konferensen vad den svenska diplomaten Birgitta Holst-Alani, medlem i det nordiska medlingsnätverket för kvinnor, initierat av svenska regeringen.

I och med det misslyckade kuppförsöket i Turkiet sommaren 2016 har oppositionen fått utstå kraftiga repressalier från staten. Kvinnor som organiserar sig har visat sig vara en pådrivande aktör för fredliga lösningar. Att dessa krafter nu i Turkiet ställs inför rätta och fängslas för sitt engagemang är djupt tragiskt. I länder i konflikt blir aktiva inom civilsamhälle och politik ofta anklagade för att tillhöra motståndarsidan eller anklagade för att vara just terrorister. Men att stå upp för fred och kvinnors rättigheter kan aldrig vara terrorism.  Resultatet är att ett helt land förlorar i utsikterna för en fredlig och demokratisk utveckling.

I de möten Operation 1325 håller med företrädare för den svenska regeringen har vi uppmanat till handling för att verka för ett stopp av det förtryck den turkiska regimen utövar mot kvinnor som står upp för fred och kvinnors rättigheter.