Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Igår hade Operation 1325 sitt årsmöte, där alla medlemsorganisationer samlades för att diskutera de framtida projekt som ska bedrivas under 2012.

Igår hade Operation 1325 sitt årsmöte, där alla medlemsorganisationer samlades för att diskutera de framtida projekt som ska bedrivas under 2012. Efter ett möte fullt av diskussioner och beslut avslutade Maud Eduards med ett samtal om handlingsplaner kring resolution 1325 och hur man ser på kvinnors roll i freds- och konfliktprocesser.

ny medlemsorganisation

För första gången under Operation 1325:s sexåriga historia valdes en ny organisation formellt in under paraplyorganisationen. Den nya medlemmen är Svenska Kvinnors Vänsterförbund (tidigare Frisinnade Kvinnor). Organisationen verkar bland annat för jämställd fred, ett resursbevarande samhälle och solidaritet mellan folkgrupper. Operation 1325 är positiva till det nya tillskottet och hoppas på ett gott samarbete i framtiden.

Samtal om 1325-handlingsplan

Efter årsmötet förklarades avslutat bjöd Operation 1325 in de närvarande att lyssna till Maud Eduards, forskare i statsvetenskap med fokus på kön och politik. Hon delgav där de medverkande organisationerna om att USA numera har introducerat en handlingsplan för resolution 1325, och de olika fokusområden som handlingsplanen innefattar. Hon lyfte bland annat att det ska prioriteras att kvinnor utbildas i fredsbygge, men nämnde samtidigt att inga indicier pekar på att män skulle utbildas till jämställt fredsbygge i sin tur.

Operation 1325:s styrelse 2012

Maj-Britt Theorin, Kvinnor för Fred, Ordförande
Ingela Mårtensson, IKFF, viceordförande
Birgitta Lorentzi, SEK, kassör
Mehri Afsahi, UN Women, ledamot
Delger Jonsson, RIFFI, ledamot
Ragnhild Greek, UN Women, ledamot
Bibi Steinertz, Kvinnor för Fred, ledamot
Carin Gardbring, SEK, ledamot
Irene Opira, RIFFI, ledamot
Birgitta Rang, SKV, ledamot
Gunnel Bemerfeldt, SKV, ledamot
Anna-Lena Vidlund, ledamot
Hjördis Häll, Sveriges Kvinnolobby, adjungerad

Operation 1325