Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Idag, fredag den 30 januari, delas Palempriset ut till Dr Denis Mukwege från Kongo för hans arbete för fred och mänskliga rättigheter i den Demokratiska Republ

Idag, fredag den 30 januari, delas Palempriset ut till Dr Denis Mukwege från Kongo för hans arbete för fred och mänskliga rättigheter i den Demokratiska Republiken Kongo. Denis Mukwege är läkare och har grundat Penzisjukhuset i Kongo som arbetar med och för kvinnor som har blivit utsatta för våld under konflikten. Tidigare har han även fått FN:s pris för mänskliga rättigheter. Kongo är ett av världens mest konfliktdrabbade länder och det sexuellt våldet mot kvinnor är mycket utbrett.


I sin motivering till priset skriver Palmefonden "I en region där människans mest brutala sidor kommer till uttryck i våldet mot kvinnor och dess omfattning nått ofattbara nivåer har Dr Denis Mukwege gjort det till sin livsuppgift att enträget kämpa i motsatt rikning."

Ett utbrett våld mot kvinnor under konflikter är dock inget unikt för Kongo. Vi har hört historierna berättas från kvinnor som har överlevt sexuellt våld i världens alla konfliktzoner; om våldtäktslägren på balkan, om beväpnade styrkor som systematiskt kidnappat kvinnor och tvingat dom att ingå äktenskap i Sierra Leone och om de 1,5 miljoner tyska kvinnor som våldtogs av röda armén under de sista två månaderna av andra världskriget.

Efter konflikter visar flera studier att våldet mot kvinnor snarare ökar än minskar. Då sker det fysiska våldet ofta i hemmet och utförs av någon som står kvinnorna nära. Det statssanktionerade våldet fortsätter även efter det att fredsavtalen är undertecknade. Ofta sker det på ett sätt som inte enbart riktar sig mot kvinnors kroppar utan mot kvinnors försök till återuprättelse och rättvisa; genom den utbredda straffriheten för våld mot kvinnor, genom beviljandet av amnestier, och genom korruption i form av poliser, domare och åklagare som begär mutor för att utföra sina jobb.

Resolution 1325 ställer tydliga krav på att straffriheten för brott mot kvinnor måste upphöra. Det har i ett otal rapporter, utredningar och studier fastlagts att det sexuella våldet mot kvinnor är ett allvarligt hot, inte bara mot ekonomisk och demokratisk utveckling, utan även mot själva freden. En ökning i våldet mot kvinnor har av INSTRAW, FN:s forskningsorgan för jämställdhet, utpekats som en tydlig varningssignal för att väpnade konflikter kan bryta ut. Synen på våld mot kvinnor som en allvarlig säkerhetsrisk för den internationella freden förstärktes ytterligare i och med antagandet av resolution 1820 om systematiska sexuella brott under konflikter. Resolution 1820 stadgar att sexuella brott under väpnade konflikter kan utgöra krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord.

Operation 1325 välkomnar Palmefondens prisutdelning till Dr Denis Mukwege för hans arbete för de kvinnor som överlevt sexuellt våld under konflikten i den Demokratiska Republiken Kongo. Resolution 1325 talar både om kvinnors rätt att delta som aktiva aktörer i fredsarbete, om rätten till den egna kroppen och om rätten till återupprättelse och rättvisa för de kvinnor som överlevt övergrepp.

Läs mer om priset på www.palmefonden.se, läs även mer på www.unifem.se.