Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I slutet av november åkte Operation 1325 till Istanbul, Turkiet för att ha möte med organisationens samarbetspartners. Resan har varit planerad sedan länge men det politiska läget i landet gjorde att den ursprungliga reseplanen fick ändras något. Som tur var kunde våra partners från Jinha, baserade i sydöstra Turkiet, komma till Istanbul.

Jinha är en liten nyhetsbyrå som kämpar för att lyfta fram kvinnors rättigheter och kvinnors perspektiv i sin nyhetsrapportering. Operation 1325 jobbar tillsammans med Jinha för att motverka stereotypa bilder av kvinnor i media och öka möjligheten till kvinnors politiska representation.

Under mötet berättar Jinha om sin situation just nu, som är mycket ansträngd. De känner ingen säkerhet eller trygghet efter att deras nyhetsbyrå blev nedstängd den 29 oktober. I mitten av november blev några av deras reportrar häktade. En häktades i staden Izmir då hon rapporterade om en demonstration som pågick. Fem andra kollegor häktades då de intervjuade kvinnliga jordbrukare i Adana. Samtliga satt häktade i cirka ett dygn och släpptes därefter.

En person som suttit häktad länge är Jinhas redaktör, Zehra Doğan. Hon har suttit häktad i staden Mardin sedan den 21 juli men släpptes den 9 december. Enligt det vi vet om åtalet så var hon anklagad för att vara medlem i ”en illegal organisation”. Tidigare har våra kontakter inom Jinha berättat att de vittnesmål som ligger till grund för åtalet kommer från personer som i maj blev utsatta för tortyr. De ska enligt Jinha ha sagt ”hon måste vara journalist, jag såg ett hon tog bilder”. En annan person lär ha sagt ”hon gjorde intervjuer och tog bilder i Giremira”. Som tur är så är Zehra Doğan nu frisläppt.

Under dessa omständigheter känns det bra att kunna stötta i form av ett gemensamt projekt som syftar till att Jinha ska få ut sitt budskap i en bredare massa. De säger att de inte är rädda för något. Det märks att de menar det. Deras mod och vårt internationella stöd skapar vilja och energi att fortsätta, även under rådande omständigheter.

I Medlingslabbet, ett annat av våra projekt, ingår kvinnor från bland andra organisationerna Women’s Peace Initiave, HDP’s kvinnogrupp i det nationella parlamentet och Women’s Free Congress KJA, vilka  kommer arrangera en konferens om medling och konflikthantering. En första gemensam konferens hölls i Alexandria och deras egen konferens innebär att de själva sprider initiativet vidare. Fokus i Alexandria låg på träning och på erfarenhetsutbyte mellan kvinnor från Colombia, Turkiet och MENA-regionen. Fokus för de enskilda deltagarna blir nu att i sina egna länder sprida lärdomarna vidare från konferensen i Alexandria till större delar av kvinnorörelsen. Under den här resan hade vi inte möjlighet att träffa en av deltagarna, Ayla Akat, som är verksam för KJA. Hon är en av många aktivister som nu sitter fängslad på grund av sitt arbete. Ayla Akat jobbar med att organisera kvinnor som politiska aktörer. Detta, tillsammans med hennes bakgrund som aktiv för en fredlig lösning i den pågående konflikten mellan den turkiska staten och den kurdiska gerillan, har gjort henne till en måltavla för politiska anklagelser och förföljelse.

För att upplysa centrala aktörer om betydelsen av resolution 1325 och kvinnors deltagande i fredsprocesser och säkerhetsarbete hade vi även möte med andra institutioner på plats. Vi berättade om av värdet av kvinnors deltagande och berättade om de kvinnor som fått fortbildning via Medlingslabbet. Det finns många initiativ som vill jobba med olika delar av resolution 1325 och det finns konkreta planer för att gå vidare, bland annat med CEDAW-arbetet och arbetet med en nationell handlingsplan för resolution 1325. Under rådande omständigheter är det ett värdefullt och modigt arbete.

Charlotte Lind                      Alexandra Iriarte
Projektledare                       Projektledare