Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Är du intresserad av kvinnor, fred och säkerhet och vill få viktiga erfarenheter inför arbetslivet?

Är du intresserad av kvinnor, fred och säkerhet och vill få viktiga erfarenheter inför arbetslivet? Operation 1325:s huvudkontor i Stockholm söker nu två kommunikations- och projektassistenter inför hösten 2019

Kort om praktikplatsen 

 Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik och fredsprocesser i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Vi är en paraplyorganisation med svenska kvinno- och fredsorganisationer som medlemmar.

Operation 1325 arbetar med ömsesidig kapacitetsutveckling tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer i konfliktländer, framför allt i Mellanöstern och Nordafrika, Albanien, Turkiet och Colombia. Vi arbetar med freds- och säkerhetsaktörer för att utveckla och förbättra metoder för genomförandet av resolution 1325. Vi bidrar till att bygga långsiktiga lokala, regionala och internationella nätverk för att stödja folkvalda och civilsamhällets arbete för en inkluderande, hållbar fred och säkerhet.

Operation 1325 bedriver också påverkansarbete i Sverige för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete, samt EU och FN för kvinnors rätt till säkerhet och delaktighet i beslutsfattande.

 

Önskad utbildning, kunskaper och erfarenhet

Vi söker dig som har:

 • En kandidatexamen inom freds- och konfliktstudier, statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, juridik, utvecklingsstudier eller liknande.
 • Kunskap om genus, freds- och säkerhetsfrågor.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
 • God organisatorisk förmåga.
 • Är lyhörd, initiativrik och självgående.

Meriterande är:

 • Engagemang i ideella föreningar
 • Erfarenhet av kommunikationsarbete, webbpublicering, bildhantering och journalistiskt arbete
 • Vana av att prata inför grupp
 • Kunskaper i albanska, arabiska, kurmanji, ryska, turkiska eller spanska
 • Vistelse i Globala syd

Vi tar gärna emot personer som breddar mångfalden inom Operation 1325.

Huvudsakliga uppgifter

 • Bistå i de internationella projekt som organisationen bedriver
 • Omvärldsbevakning kring frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet.
 • Informationsarbete: skriva artiklar till webb och sociala medier, framställning av informationsmaterial.
 • Delta i analys och sammanställa studier och rapporter på svenska och engelska.
 • Representera organisationen i diverse utåtriktade aktiviteter som seminarier och mässor.

Ansökans innehåll: Skicka ditt personliga brev, CV, kontakter till två referenspersoner och gärna studieintyg.

Ansökan skickas senast den 15 Mars till: info@operation1325.se

Kontaktperson: