Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

 

 

Vi söker en projektledare till ett 1-årigt projekt som ska öka fokus på ungas behov av inkluderande demokrati i Sverige och FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om Unga, fred och säkerhet. Projektet Diabella bidrar till att broar byggs genom dialog mellan olika samhällsgrupper. Det demokratiska rummet värnas och motverkar segregation och diskriminering när avståndet minskar mellan den unga befolkningen och folkvalda beslutsfattare. Unga mellan 15 och 19 år i fyra kommuner bidrar till att lokalsamhällena blir mer motståndskraftiga mot nationalistiska, polariserande och extremistiska strömningar. Det demokratiska deltagandet ökar.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

·         Etablera relationer med skolor, föreningar och församlingar och med relevanta myndigheter

·         Rekrytera deltagare, frivilliga och mottagare samt samverka med ledare och beslutsfattare

·         Informera och kommunicera om unga, fred och säkerhet, ungas deltagande i demokratifrämjande och inkludering för att motverka våldsbejakande extremism

·         Organisera och leda helg- och heldagsutbildningar, ungdomsträffar och fokusgruppsmöten

·         Utbilda genom upplevelsebaserat lärande, rollspel och interreligiös dialog i konfliktlösning

·         Projektledning med ekonomiskt ansvar och rapportering internt och externt

Kvalifikationskrav

·         Erfarenhet av arbete inom ideell organisation eller folkrörelse 

·         Goda kunskaper om 2250 och 1325, ungas inkludering, demokrati och jämställdhet

·         Mycket god förmåga att samarbeta med människor från olika kulturer 

·         Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift

·         Förmåga att knyta kontakter och samarbeten med människor och myndigheter

·         Relevant akademisk utbildning

·         Erfarenhet av projektledning, rapporterings- och budgetansvar

·         Erfarenhet av att utbilda genom interaktiva metoder 

Meriterande

       Egen erfarenhet av att tillhöra flera kulturer, flerspråkighet, religiös dialog

       Förmåga att relatera till målgruppens ålder på 15-19 år

       Kunskap om hederskultur, segregation, radikalisering och integrationsutmaningar

       Dokumenterat engagemang för ungdomars demokratiska deltagande, kvinnors rättigheter och fredsarbete

Du som söker bör vara noggrann, strukturerad och med förmåga till konfliktanalys och jämställdhetsanalys. Du har en personlig mognad, är en självgående problemlösare, serviceinriktad och flexibel.

Anställningsvillkor

Arbetet är förlagt till kontorstider och kvällar och helger med övernattning. Vi har kollektivavtal enligt Arbetsgivaralliansen. Anställningen är på 75% av heltid med tillträde 19 augusti 2019 t.o.m. 18 augusti 2020.

Ansökan

Mejla ansökan bestående av personligt brev, CV och två referenser till annika.schabbauer@operation1325.se. Sista ansökningsdag är den 4 juli (intervjuer hålls 7-9 augusti). Frågor besvaras av kanslichef Annika Schabbauer.