Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Till hösten blir det 20 år sedan de första initiativen togs, i Sverige, till bildandet av ett nätverk för att arbeta för genomförandet av FNs Säkerhetsråds resolution 1325. Tre år senare ombildades detta nätverk till paraplyorganisationen Operation 1325. 

Ett av de första länderna Operation 1325 valde att fokusera på var Sudan och i den grupp av kvinnor vi då samarbetade med fanns Kamilia Koura. 

När jag träffade Kamilia i Khartoum i juni förra året, berättade hon om hur hon kommit att engagera sig i arbetet för fred, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Sudan. Det började med att hon, som ung student i Khartoum, blev uppmärksam på hur människor tvingades lämna sina hem i områdena kring Nuba-bergen, Kamilias hemtrakter, p.g.a. väpnade strider och svåra humanitära umbäranden. Kamilia och en kamrat beslutade sig då för att hjälpa internflyktingarna (dvs människor som är på flykt inom sitt egna hemland) som blev placerade i ett läger långt utanför centrala Khartoum.  

Det var upprinnelsen till NuWEDA (Nuba Women Education and Development  Association). Under årens lopp har NuWeda fått internationella utmärkelser för sitt arbete, inte minst det som syftat till att göra kvinnor redo att ta plats i beslutande organ och i processer i landet. 

Den senaste gången jag talade med Kamilia var också i Khartoum, i slutet av mars i år. Då deltog hon i en nationell konferens om övergångsrättvisa som ingick i slutfasen av en plan som var tänkt att leda till ett civilt maktövertagande i landet. Militären hade äntligen gått med på att lämna över makten till en civil regering. Förhoppningar fanns om att en civil premiärminister skulle kunna utses innan Ramadan var över ca fyra veckor senare. 

Vi vet hur det gick med detta, eller snarare hur det inte gick. De två seniora militärer som gemensamt tvingat bort den civila regeringen 18 månader tidigare vände sig plötsligt mot varandra och förde in landet i hårda och omfattande väpnade strider. 

Under striderna i Khartoum har Kamilia berättat om bristen på elektricitet, medicin, mat och vatten och om problemen med att knappt våga sig ut p.g.a riskerna. Hon har också nämnt att hon uppsökts av internflyktingar som hade svårt att klara ens en basal försörjning. 

För att stödja bl.a. Kamilia att stöttacivilbefolkningen i Sudan. Inte minst genom att dra nytta av kvinnors kompetens och arbete på lokalnivån, har Operation 1325 startat en crowd funding. 

Tanken är, att när det är möjligt och säkerhetsläget tillåter, redan ha medel tillgängliga som kvinnorna i utvalda organisationer på plats kan använda för att börja bygga upp vardagen igen. Kvinnorna vi samarbetar med vet vad som behövs. 

Hjälp dessa kvinnor hjälpa genom att ge ett bidrag till Appell Sudan.

Lena Sundh 

Ordförande