Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

 

 

Vår samarbetspartner Amal Basha deltar just nu i de jemenitiska fredsförhandlingarna i Genève. Där representerar hon Sisters’ Arabic Forum for Human Rights i det som kallas Peace Support Committee. Där bevakar hon frågan om krigsfångar som är ett av tre ämnen som behandlas under konferensen. Samtidigt sker förhandlingar i FN:s råd för mänskliga rättigheter, där Amal också kommer delta som observatör.  

FN:s expertgrupp på Jemen som tillsattes av FN:s mänskliga rättighetsråd i september 2017 publicerade förra veckan en rapport som visade att brott mot de mänskliga rättigheterna har begåtts av de inblandade parterna i kriget. Rapporten ligger som utgångspunkt för de två konferenserna.

Det är av yttersta vikt att kvinnor är inkluderade i fredsförhandlingarna på alla nivåer. Utan kvinnors aktiva deltagande är det mer troligt att konflikter återuppstår samt pågår under en längre tid. Om kvinnor inte deltar är det mer troligt att brott mot mänskliga rättigheter fortgår och att grundfaktorerna till kriget består. 

Kriget i Jemen är oroande och benämns av FN som den värsta pågående humanitära katastrofen i världen just nu. I Jemen finns endast en hamn öppen för att nå in med humanitärt bistånd och stängs den blir situationen än mer kritisk. Många grundläggande resurser är hotade såsom vatten, mat och sanitet vilket drabbar kvinnor främst. Det är därför viktigt att lyssna till kvinnor och flickors erfarenheter av kriget och låta dem delta i diskussioner och i utformandet av en strategi för fred.

Vi på Operation 1325 stödjer Amal Basha i hennes viktiga insatser i Genève. Amal har tidigare deltagit i vårt projekt Mediation Lab under år 2016 och vid Operation 1325:s konferenser i januari och maj i år vid Svenska Institutet i Alexandria där fokus låg på situationen i Jemen och medling.