Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

25
06

Kvinnor lämnas utanför i fredsförhandlingar

Nyheter
Ett forskningsprojekt om kvinnors säkerhet och deltagande i återuppbyggnaden av tre konfliktdrabbade områden presenterades i maj.
28
05

Road Map to 1325 - europeisk konferens om 1325

Nyheter
Inför EUs toppmöte i Tyskland (juni 2007) samlades omkring 120 kvinnor aktiva i organisationer, forskningsinstitut och myndigheter i Berlin för att diskutera hur en handlingsplan fö
08
05

Kvinnors rop för fred i Afrika

Nyheter

Operation 1325 närvarade vid ett seminarium där kvinnliga representanter från IFAPA, Inter-Fatih Action for Peace in Africa, delgav sina erfarenheter från konflikt-

28
09

Rapport: Resolution 1325 och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken

Nyheter

EUISS (EU Institute for Security Policy) presenterade 2006 en rapport som granskar hur FN:s resolution 1325 genomförs i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

17
08

Rapport: Engendering Peace

Nyheter

Under hösten 2005 fattade FN:s generalförsamling och säkerhetsråd beslut om att upprätta en ny fredsbyggande kommission inom ramen för FN:s reformering.

21
06

Nationell handlingsplan för resolution 1325

Nyheter

Den 14 juni presenterade regeringen Sveriges handlingsplan för genomförandet av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

12
04

Rapport från seminarium: Lever Sverige upp till FNs resolution 1325?

Nyheter

Hösten 2005 bjöd Operation 1325 in till ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma FNs resolution 1325.