Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

17
08

Rapport: Engendering Peace

Nyheter

Under hösten 2005 fattade FN:s generalförsamling och säkerhetsråd beslut om att upprätta en ny fredsbyggande kommission inom ramen för FN:s reformering.

21
06

Nationell handlingsplan för resolution 1325

Nyheter

Den 14 juni presenterade regeringen Sveriges handlingsplan för genomförandet av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

12
04

Rapport från seminarium: Lever Sverige upp till FNs resolution 1325?

Nyheter

Hösten 2005 bjöd Operation 1325 in till ett seminarium i riksdagen för att uppmärksamma FNs resolution 1325.