Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

17
09

Seminarium: Vad har fred och säkerhet med kön att göra?

Nyheter

Tillsammans med professor Maud Eduards medverkade Operation 1325 i ett seminarium vid Stockholms universitet som diskuterade vad fred och säkerhet har med kön att göra.

24
08

Fokus på genus och fredsarbete i Almedalen

Nyheter

Som ett led i arbetet med att sprida kunskap och information till allmänhet och folkvalda medverkade Operation 1325 under årets Almedalsvecka med både välbesökt bokbord

13
08

Kvinnliga ex-kombattanters politiska deltagande i Guatemala

Nyheter
Hur ser det politiska deltagandet ut för kvinnliga ex-kombattanter i Guatemala efter fredsprocessen som startad i slutet av 1990-talet?
27
06

Att bryta tystnaden

Nyheter
Först tio år efter att bläcket på fredsavtalet i Guatemala har torkat, i december 2006, presenteras de tre första utförliga böckerna om sexuella övergrepp mot
25
06

Nyfiken på Operation 1325?

Nyheter

Är du nyfiken på den verksamhet som Operation 1325 bedrev under 2004-2006? Ta en titt i verksamhetsberättelsen nedan.

25
06

Rapport: Women as Peace Makers

Nyheter

”Women as Peace Makers” var rubriken på det seminarium på svenska generalkonsulatet i Istanbul där kvinnor från Israel och Palestina möttes i mitten av mar

25
06

Kvinnor lämnas utanför i fredsförhandlingar

Nyheter
Ett forskningsprojekt om kvinnors säkerhet och deltagande i återuppbyggnaden av tre konfliktdrabbade områden presenterades i maj.
28
05

Road Map to 1325 - europeisk konferens om 1325

Nyheter
Inför EUs toppmöte i Tyskland (juni 2007) samlades omkring 120 kvinnor aktiva i organisationer, forskningsinstitut och myndigheter i Berlin för att diskutera hur en handlingsplan fö
08
05

Kvinnors rop för fred i Afrika

Nyheter

Operation 1325 närvarade vid ett seminarium där kvinnliga representanter från IFAPA, Inter-Fatih Action for Peace in Africa, delgav sina erfarenheter från konflikt-

28
09

Rapport: Resolution 1325 och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken

Nyheter

EUISS (EU Institute for Security Policy) presenterade 2006 en rapport som granskar hur FN:s resolution 1325 genomförs i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.