Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

11
10

Jämställdhetsplan motsätts i södra Afrika

Nyheter

Nyligen blev undertecknandet av en handlingsplan för jämställd utveckling uppskjuten eftersom vissa av de länder som skulle skriva på plötsligt inte ville förb

11
10

Aktivt jämställdhetsarbete i afrikansk samarbetsorganisation

Nyheter

Som en del i den afrikanska utvecklingsorganisationen NEPADs verksamhet mäts de framsteg för demokrati som görs i medlemsländerna .

10
10

Kvinnor underrepresenterade i Nepals fredsprocess

Nyheter
Dr. Anne-Marie Goetz från UNIFEM berättar i en intervju för Nepalnews om Nepals arbete relaterat till resolution 1325:2000.
17
09

Seminarium: Vad har fred och säkerhet med kön att göra?

Nyheter

Tillsammans med professor Maud Eduards medverkade Operation 1325 i ett seminarium vid Stockholms universitet som diskuterade vad fred och säkerhet har med kön att göra.

24
08

Fokus på genus och fredsarbete i Almedalen

Nyheter

Som ett led i arbetet med att sprida kunskap och information till allmänhet och folkvalda medverkade Operation 1325 under årets Almedalsvecka med både välbesökt bokbord

13
08

Kvinnliga ex-kombattanters politiska deltagande i Guatemala

Nyheter
Hur ser det politiska deltagandet ut för kvinnliga ex-kombattanter i Guatemala efter fredsprocessen som startad i slutet av 1990-talet?
27
06

Att bryta tystnaden

Nyheter
Först tio år efter att bläcket på fredsavtalet i Guatemala har torkat, i december 2006, presenteras de tre första utförliga böckerna om sexuella övergrepp mot
25
06

Nyfiken på Operation 1325?

Nyheter

Är du nyfiken på den verksamhet som Operation 1325 bedrev under 2004-2006? Ta en titt i verksamhetsberättelsen nedan.

25
06

Rapport: Women as Peace Makers

Nyheter

”Women as Peace Makers” var rubriken på det seminarium på svenska generalkonsulatet i Istanbul där kvinnor från Israel och Palestina möttes i mitten av mar

25
06

Kvinnor lämnas utanför i fredsförhandlingar

Nyheter
Ett forskningsprojekt om kvinnors säkerhet och deltagande i återuppbyggnaden av tre konfliktdrabbade områden presenterades i maj.