Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

06
11

Hur vill du förändra världen?

Nyheter

I utställningen Pushing the limits berättar unga aktivister från Georgien, Israel och Palestina om sin situation och hur de vill förändra samhället.

28
10

Protestbrev till FN:s generalsekreterare om sexuella övergrepp

Nyheter

Mer än 180 internationella organisationer har tillsammans skrivit brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

23
10

Senaste nytt om kvinnor, fred och säkerhet

Nyheter

FN:s säkerhetsråd kommer den 29 oktober att hålla en öppen debatt för att diskutera FN:s generalsekreterares senaste rapporter om resolution 1325:s genomförande.

22
10

Nordiskt möte 7 november

Nyheter

Den 7 november talar Elisabeth Rehn, Eva Zillén och Kari Karamé om resolution 1325 på Nordiska Museet i Stockholm. Temat för dagen är  "From

02
10

Kvinnor, fred och säkerhet diskuterades på Bok- och Biblioteksmässan

Nyheter
Under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg deltog Operation 1325 med seminarium och bokbord.
24
09

Platser kvar till uppföljningstäffen för cirkelledare

Nyheter

Den 4 oktober håller Operation 1325 tillsammans med Sensus i en uppföljningsträff för cirkelledare.

19
09

Finsk nationell handlingsplan för resolution 1325

Nyheter

Finlands nationella handlingsplan för FN:s resolution 1325 publicerades den 19 september i Helsingfors.