Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

08
03
8emarsbefunky-collage_166-920x480.jpg

Kvinnor behövs för varaktig fred

Debattartiklar

Kvinnor är mer effektiva när det gäller fredsprocesser än vad män är.

24
02

Debattartikel: Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

Debattartiklar

Läs debattartickeln kring Trups återinförande av Global Gag Rule skriven av oss til

07
02

A Dawn of Equality

Nyheter

Uppsatsen A Dawn of Equality: Women in peace-building and development in Timor-Leste är skriven av Mia Phil och behandlar "kvinnors roll i fredsbyggande och politiskt beslutsfat

02
02

Genus och freden i Colombia

Nyheter

Uppsatsen Genus och freden i Colombia
- En innehållsanalys om implementeringen av internationella