Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

16
03

Kvinnor som fredsbyggare i Israel och Palestina

Nyheter
Operation 1325 ger ut en rapport från ett dialogseminarium som genomfördes i Stockholm en vecka i september 2009.
11
03

Resolution 1325- från policy till praktik

Nyheter
UN-INSTRAW, Fokus Norge och norska UD arrangerade en internationell konferens i Oslo 11-13 november 2009.
01
03

Internationella kvinnodagen 100 år

Nyheter
Den 8 mars firar Operation 1325 tillsammans med  ett stort antal enskilda organisationer den internationella kvinnodagen på Historiska Museet i Stockholm. Varmt välkommen att delta!
26
02

Kvinnors roll avgörande i återuppbyggnadsarbetet i Haiti

Nyheter

Bernice Robertsson, analytiker vid International Crisis Group, har i en artikel i ”The Daliy Beast” uppmärksammat Haitis tragiska förlust av ett antal betydande kvinnorä

24
02

EU/NATO konferens rörande kvinnor, fred och säkerhet

Nyheter

Den 27 januari 2010 organiserade Security & Defence Agenda en konferens rörande kvinnor, fred och säkerhet.

24
02

Brist på genomförandet av resolution 1325 i Afghanistan

Nyheter

Ett avtal mellan den afghanska regeringen och talibanerna bör bestämt innehålla ett engagemang och tydliga satsningar för att skydda, stärka och garantera kvinnors m&aum

04
02

Seminarium om SSR och resolution 1325

Nyheter
Operation 1325 bjuder in studenter till en temadag rörande säkerhetssektorsreformer (SSR) och resolution 1325.
02
02

Margot Wallström blir FN:s representant för arbete mot sexuellt våld mot kvinnor i konflikter

Nyheter

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon nämnde i ett uttalande på Afrikanska Unionens möte den 31 januari att han är upprörd och förargad av att sexuellt våld for

29
01

Operation 1325 kräver att FN och dess medlemsstater stoppar allt sexuellt utnyttjande av kvinnor

Nyheter

I onsdagens ”Uppdrag Granskning” (27/1 SVT) framkommer att personal i FN:s största internationella insats i Kongo, MONUC, däribland av svenska myndigheter utsänd p

11
01

Pris till rättighetskämpe i Sudan

Nyheter
The Swiss Foundation for Peace and Human Rights har belönat den sudanesiska fredsaktivisten Safaa Elagib Adam med sitt Human Rights Prize.