Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Nyheter

30
09
dscn41506462.jpeg

Bokmässan

Nyheter

Under 26-29 september var styrelsen och volontärer på bokmässan i Göteborg. Operation 1325 hade ett seminarium om fredsförh

30
09
p10500536445.jpg

SAFRAN

Nyheter

Lördagen 14 september hade Afrikagrupperna Skåne och ABF Mittskåne en seminaried

27
09
bild_pa_styrelse_och_kansli.jpg

Planeringsdag och extra årsmöte 31 augusti.

Nyheter

Lördagen 31 augusti hade Operation 1325 en planeringsdag och ett extra årsmöte med kansliet och styrelsen.

13
09

Sök praktik hos oss på Operation 1325 genom FUF:s praktikantprogram till vårterminen 2020.

Nyheter

Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik

11
09

Seminarium: "Ung idag och leva under det globala kärnvapen- och klimathotet"

Nyheter

Sveriges regering har inte signerat FN-konventionen mot kärnvapen (TPNW) och det finns en tveksamhet kring detta trots att opinionen i landet är för ett kärnvapenförbud.

12
08

Uppsatsfika till hösten

Nyheter

Skriver du uppsats om kvinnor, fred och säkerhet? Då är vår uppsatsfika ett tillfälle för dig som vill bolla idéer, diskutera och ställa frågo

19
06

Styrelsetrainees åker till Turkiet

Nyheter

I maj fick våra styrelsetrainees ta emot stipendium från Olof Palme-fonden för att kunna genomföra ett studiebesök i Turkiet.

17
05

Mänsklig säkerhet för alla

Blogg

6000 unga i Stockholm, Götebrog och Malmö lever under hedersfötryck. Det är nästan var sjätte niondeklassare i Sverige. Detta framkom i en studie från Örebro Universitet 2018.