Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Utrymmet för det civila samhället krymper samtidigt som reaktionära krafter växer sig allt starkare på bekostnad av principen om människors lika värde. En grupp som påverkas särskilt hårt av ett samhällsklimat där jämlikhet och demokrati försummas är flickorna, vars rätt till sina egna kroppar, sina egna liv och sina egna beslut gång på gång inskränks. 

Flickadagen 2017
Sedan 2012 tillägnas den 11 oktober den FN-instiftade Flickadagen. I onsdags tog Operation 1325 del av Flickaplattformens uppmärksammande av Flickadagen, som detta år hölls på temat Framtiden. På programmet stod debatt mellan representanter från politiska ungdomsförbund, poetry slam, panelsamtal och performancekonst. 

Flickors otrygghet – från Svenska skolor till 1820
Ett ämne som genomsyrade diskussionerna under Flickadagen var kvinnors och flickors otrygghet i samhället. Tjejer upplever såväl diskriminering som sexuella trakasserier i hemmet, i skolan, på arbetet och ute i samhället. Polisanmälningar om våldtäkter och ofredande stiger i samma takt som de avfärdas och läggs ned. Det könsbaserade våldet är ett problem som Sverige delar med patriarkala samhällen världen över. Resolution 1325:s systerresolution 1820 klassificerar sexuellt våld som ett säkerhetshot, och erkänner det vidspridda nyttjandet av sexuella övergrepp som krigsstrategi, vilket indikerar brottets allvarliga natur. Ändå nonchaleras flickors upplevelse av otrygghet, både inom och bortom Sveriges gränser. 

Normativa åtgärder, en lösning?
För att nå till problemets rötter krävs en gedigen normativ insats; i skolor, på arbetsplatser och på politisk nivå. Noura Berrouba från European Youth Parliament påpekade att feminismen inte bara bör vara en aktivismfråga, utan en grundpelare i alla samhällsinstitutioners arbete för att minska diskriminering och tillgodose allas rättigheter. Flickors trygghet är inte heller ett ansvar flickor själva ska belastas med – det måste säkerställas av hela samhället. Inte minst de män som begår 97% av anmälda sexuella övergrepp. Där kurser i feministiskt självförsvar erbjuds, bör även kurser i manligt självansvar erbjudas, menar Ida Östensson från MakeEqual. 

Tack till Flickaplattformen och medverkande för en viktig och inspirerande eftermiddag. 

Melissa Lennartsson, praktikant Operation