Flickadagen 2017 – hur blir flickors framtid tryggare?

SoME Gavobevis 2023

10 oktober 2017

Utrymmet för det civila samhället krymper samtidigt som reaktionära krafter växer sig allt starkare på bekostnad av principen om människors lika värde. En grupp som påverkas särskilt hårt av ett samhällsklimat där jämlikhet och demokrati försummas är flickorna, vars rätt till sina egna kroppar, sina egna liv och sina egna beslut gång på gång inskränks. 

Flickadagen 2017
Sedan 2012 tillägnas den 11 oktober den FN-instiftade Flickadagen. I onsdags tog Operation 1325 del av Flickaplattformens uppmärksammande av Flickadagen, som detta år hölls på temat Framtiden. På programmet stod debatt mellan representanter från politiska ungdomsförbund, poetry slam, panelsamtal och performancekonst. 

Flickors otrygghet – från Svenska skolor till 1820
Ett ämne som genomsyrade diskussionerna under Flickadagen var kvinnors och flickors otrygghet i samhället. Tjejer upplever såväl diskriminering som sexuella trakasserier i hemmet, i skolan, på arbetet och ute i samhället. Polisanmälningar om våldtäkter och ofredande stiger i samma takt som de avfärdas och läggs ned. Det könsbaserade våldet är ett problem som Sverige delar med patriarkala samhällen världen över. Resolution 1325:s systerresolution 1820 klassificerar sexuellt våld som ett säkerhetshot, och erkänner det vidspridda nyttjandet av sexuella övergrepp som krigsstrategi, vilket indikerar brottets allvarliga natur. Ändå nonchaleras flickors upplevelse av otrygghet, både inom och bortom Sveriges gränser. 

Normativa åtgärder, en lösning?
För att nå till problemets rötter krävs en gedigen normativ insats; i skolor, på arbetsplatser och på politisk nivå. Noura Berrouba från European Youth Parliament påpekade att feminismen inte bara bör vara en aktivismfråga, utan en grundpelare i alla samhällsinstitutioners arbete för att minska diskriminering och tillgodose allas rättigheter. Flickors trygghet är inte heller ett ansvar flickor själva ska belastas med – det måste säkerställas av hela samhället. Inte minst de män som begår 97% av anmälda sexuella övergrepp. Där kurser i feministiskt självförsvar erbjuds, bör även kurser i manligt självansvar erbjudas, menar Ida Östensson från MakeEqual. 

Tack till Flickaplattformen och medverkande för en viktig och inspirerande eftermiddag. 

Melissa Lennartsson, praktikant Operation

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...